Portföljgenomgång för årskurs 3

Enligt utbildningens lärandemål ska studenten kritiskt kunna reflektera över sina projekt och utifrån sin kunskaps- och färdighetsutveckling välja väg för fortsatta arkitekturstudier.
 
Därför finns det i årskurs 3 ett moment där studentens portfölj, innehållande projekt från årskurs 1, 2 och hösten i årskurs 3, gås igenom av ansvariga lärare. Genomgången avslutas med ett individuellt rådgivande samtal mellan studenten och två lärare.
 

Syfte

Det rådgivande portföljsamtalet ska ge studenten en reflekterad bild av den individuella kunskaps- och färdighetsutvecklingen. Genomgången ger samtidigt utbildningsprogrammet tillfälle att kritiskt granska undervisningen både med avseende på innehåll och på genomförande. Syftet är inte att ge betyg, eftersom projekten redan är bedömda och förhoppningsvis godkända, utan just att föra ett samtal kring studentens utveckling och förmåga att själv kritiskt reflektera över sina processer och resultat. Därför ska inte projekten bearbetas inför portföljsamtalet. 

Portföljens form och innehåll

Portföljen inleds med: Namn och en kort beskrivning av portföljens ägare, en kort beskrivning av utbildningen så här långt och en kort reflekterande utvärdering, en kort personlig reflexion över egen utveckling och ett personligt perspektiv inför framtiden.
 
Därefter följer först en innehållsförteckning, sedan projekt och andra relevanta arbeten, det senaste först. Varje arbete ska innehålla en kort introduktion med år och arbetsperiod, kursnamn/projektnamn, lärare, ev. gruppmedlemmar, kursens mål samt om möjligt egna intentioner (försök att minnas dem).
 
Varje projekt avslutas med en reflexion över det egna lärandet. Aktuella projekt/kurser är: Rum och människa, Rum och geometri, Byggnad och struktur, Byggnad och klimat, Arkitektur och optimerade strukturer samt Samhällsplanering.
 
För Arkitektur och teknik-studenter är det viktigt att också teknikprojekt lyfts fram. De förekommer vanligen som delmoment i större kurser och är inte bearbetade till ett portföljformat. Välj ut några sådana delmoment och skapa en A3-sida för varje moment du väljer. Det kan vara bilder, modeller och bevis från geometriövningarna i Rum och geometri, analys med bilder som visar taket över Brittish Museum från Linjär Algebra, utdrag ur Matlab/CALFEM-beräkningar och tillhörande diagram/bilder från olika kurser, de strukturmekaniska modellerna och analyserna från Schweiz. På samma sätt kan kurser som Arkitektur- och teknikhistoria, verktygskurser (som Digitala verktyg och parametrisk design) samt färg- form-, material- och rumslaborationer och foton/skisser/noteringar från studieresor få en A3-sida i portföljen. Portföljen kan med fördel också innehålla 1-2 egna arbeten utanför skolan, men med relevans för studierna.
 
Portföljen bör vara en riktig ritnings- eller dokumentportfölj för format A3. Om möjligt ska också en motsvarande digital portfölj lämnas in. Finns relevanta arbeten gjorda i A4 kan de med fördel samlas i en kompletterande A4-pärm/mapp.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 06 mar 2018.