Kontakt

Programledning för Arkitektur och teknik

Programansvarig
Karl-Gunnar Olsson
031- 772 23 50
 
Utbildningssekreterare
Lena Axelsson
031-772 24 83

Anna Knutsson
031-772 24 02
 
Studievägledare
Agnes Elmefjäll
031-772 63 35

Boka gärna tid med din studievägledare. Tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid.


Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner motsvarar utbildningens mål.
 
Utbildningssekreteraren planerar och följer upp programmet. Hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande från andra program och högskolor.
 
Studievägledaren stödjer inskrivna studenter i olika studiesituationer.
Vänd dig till din studievägledare om du har frågor kring programstruktur, kursval, studieuppehåll, fordringar för examen, arbetsmarknad och hur du lägger upp studierna.

Du kan kontakta din studievägledare om du får problem under utbildningen, studievägledaren har tystnadsplikt.

Sidansvarig Publicerad: må 27 aug 2018.