Utlysning av stipendium - 122 000 kr i potten

​Eksta Bostads AB bjuder in examensarbetare på civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna på Chalmers och Lunds tekniska högskolor att söka Ekstas Energistipendium till Ivar Franzéns minne. Sökanden kan vara både från högskole- och Mastersutbildningarna. Kvalificerade arbeten har tidigare tilldelats summor på 30 000 kr. 2018 delade Eksta ut fyra stipendier på 10.000-20.000 kronor.

Vi välkomnar arbeten utförda läsåret 2018-2019. Stipendier delas ut till den/de, som bäst uppfyller kriterierna för stipendiet:
• Arbetet ska röra studier/forskning inom energisystem och/eller energieffektivisering med inriktning på byggnader. Med energieffektivisering menas en lösning som inte riskerar inneklimatet eller försämrar husets funktion i övrigt.
• Arbetet ska ha en god möjlighet att kunna tillämpas praktiskt inom rimlig tid efter examensarbetets slutförande.
• Arbetet ska vara ekonomiskt intressant att tillämpa.

Stipendiekommitté och jury utgörs av representanter från Chalmers och Lunds tekniska högskolor och från bostadsbranschen.
 
På Ekstas hemsida finns information om hur du söker och  ansökningsformulär, samt informationen på engelska.
Eksta Bostads AB

Ansökan 2019 skickas till:
stipendium@eksta.se
eller 
Eksta Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungsbacka
Skriv "Eksta energistipendium" i ämnesraden/subject eller på kuvertet.
Sista ansökningsdag är 26 juni.
 
Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att kontakta ordförande i stipendiekommitén, professor emeritus Enno Abel på 0702-32 47 67 eller enno.abel@cit.chalmers.se
​​
Kategori Stipendium
Tid 2019-06-26 07:00:00
Sluttid 2019-06-26 19:00:00