Programråd

Följande ledamöter ingår i programrådet:

Ordförande

Kia Bengtsson Ekström, programansvarig, Arkitektur

Lärarrepresentanter

Nina Ryd, institutionen för ariktektur och samhällsbyggnadsteknik
Maja Kovacs, institutionen för ariktektur och samhällsbyggnadsteknik
Peter Christensson, institutionen för ariktektur och samhällsbyggnadsteknik

Studentrepresentanter

SAMO

AUU-representant

Doktorandrepresentant

Vakant

Administratör

Agnes Elmefjäll, studievägledare
Anna Knutsson, utbildningssekreterare

Externa representanter

Magnus Tengberg, Vasakronan
Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs kommun
Sven Magnus Sjögren, Sjögren Arkitekter
Naima Callenberg, Studio Nock


Studentrepresentanterna utses av Arkitekturstuderandesektionen för ett år i taget.

Publicerad: må 27 aug 2018.