Programråd

Följande ledamöter ingår i programrådet:

Ordförande

Meta Berghauser Pont, programansvarig, Arkitektur

Lärarrepresentanter

Nina Ryd, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Maja Kovacs, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Peter Christensson, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Studentrepresentanter

SAMO

AUU-representant

Doktorandrepresentant

Vakant

Administratör

Agnes Elmefjäll, studievägledare
Anna Knutsson, utbildningssekreterare

Externa representanter

Magnus Tengberg, Vasakronan
Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs kommun
Sven Magnus Sjögren, Sjögren Arkitekter
Naima Callenberg, Studio Nock


Studentrepresentanterna utses av Arkitekturstuderandesektionen för ett år i taget.​

Sidansvarig Publicerad: må 30 aug 2021.