Portföljsamtal

Portföljsamtal för A3 våren 2022

Som student på arkitektur förväntas du samla dina arbeten i en portfölj, en skolportfölj. Syftet är främst att du ska kunna följa, förstå och reflektera över din kunskapsprogression. Det här vill skolan hjälpa till med. Därför kommer du som student i årskurs 3 att bjudas in till ett rådgivande portföljsamtal till våren.

Portföljen allt viktigare

Portföljen har succesivt kommit att få allt större pedagogisk betydelse i utbildningen. Projekten har inlämningar som är anpassade till portföljformatet. Detta är en medveten strategi från skolan och fler schemalagda portföljaktiviteter är att vänta.
Reflekterande texter om projekten efterfrågas ofta och ska ses som en del av portföljen. Reflektionen är i sig lärorikt, att formulera sig och förstå sin egen kunskapsutveckling. 

Portföljsamtalet

Portföljsamtalet ska vara ett rådgivande samtal i positiv anda. Samtalet utgår från portföljen som ger en tillbakablick på utbildningen och den kunskapsutveckling som skett för att sedan blicka framåt. Syftet är inte att ge nya omdömen om de projekt som ligger i portföljen – projekten är ju redan bedömda och förhoppningsvis godkända – utan att diskutera din utveckling inom olika delar av kunskapsområdet, kanske göra den tydligare.  Därför skall du inte bearbeta projekten inför portföljsamtalet. En erfarenhet vi har är att många studenter har lärt sig mer än de själva tror.

Till portföljsamtalen vill vi att du reflekterar över utbildningen och din kunskapsutveckling och hur den ger sig uttryck i projekten. Fastna inte i de enskilda projekten utan försök att se hur dina kunskaper utvecklats över tid.

Vill du, så diskuterar vi gärna utbildningen då det här också ger tillfälle för skolan att kritiskt granska undervisningen, både med avseende på innehåll och genomförande. Fråga gärna mycket och framför dina synpunkter. Skulle du vilja ta med dig en kompis till samtalet går det bra.

Innehåll skolportfolion

Portföljen ska innehålla arbeten från alla projektkurser det vill säga:
Årskurs 1: Arkitektur en introduktion, Arkitektur och rumsgestaltning och Boendets rum
Årskurs 2: Bevarande och omvandling, Stadsbostaden, Arbetets rum samt Stadsrum
Årskurs 3: Stadslandskap och Byggnaden som system
Har du ytterligare arbeten tex från andra kurser som du tycker stärker bilden av dina studier på Arkitekturskolan kan du gärna bifoga dessa. 
Bifoga också en kort sammanfattande reflektion på max en A4:a över din utbildning hittills; vad du tyckt om, klarat bra eller mindre bra etc.

Fysisk och digital portfölj

Med tiden har den fysiska portföljen kommit att bli en utskriven digital portfölj. Att skriva ut den tycker vi blir onödigt så till portföljsamtalen kommer vi att arbeta med den digital portföljen.
Den digitala portföljen ska vara i samlad i en pdf-fil. Filen ska namnges enligt principen förnamn_efternamn_portfölj. För att den ska vara lätt hanterbar får den inte vara större än 20mb.

Hållpunkter för Portföljsamtal

  • Om portföljen, information 8 december, kl 12-13, https://chalmers.zoom.us/j/65218693355 Password: ARK 
  • Lämna din digitala portfölj på Canvas senast  4 februari 2022, Aktiviteten heter Portföljsamtal VT22
  • Portföljsamtalet äger rum någon av dagarna 22, 23, 24 februari 2022, schema meddelas senare.

 Kontakt

Om administrationen av portföljsamtal, Nidal Yousif, nidal.yousif@chalmers.se

Om portföljen, Stefano Delia, stefano@chalmers.se​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 03 dec 2021.