Kontakt

Varje program har en programledning som består av tre olika roller programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare.
 
Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner som överensstämmer med utbildningens mål.
 
Utbildningssekreteraren arbetar med planering och uppföljning av programmet samt hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.
 
Studievägledaren hjälper dig med eventuella frågeställningar som kan uppstå under studietiden, till exempel om du vill prata om studieuppehåll, studiemedel m.m. Till oss kan du komma med personliga problem. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter för ditt program

Sidansvarig Publicerad: to 10 aug 2017.