Frivilliga kurser vid Arkitekturskolan

​Som student på Arkitektur respektive Arkitektur och teknik har du möjlighet att komplettera ditt curriculum vitae genom att välja att läsa frivilliga kurser.

Om du vill se kursplanen, aktuell information om kursen och registrera dig, klicka på kursens namn nedan och gå sen vidare till kurshemsidan genom att klicka på hussymbolen.

 

Krav vid antagning

Söker man en frivillig kurs och blir antagen måste avsikten vara att slutföra kursen annars ska man inte söka. Om man blivit antagen men fått förhinder så meddelar man detta. Gör man det innan kursstart kan man avregistreras.

 Kursens resurstilldelning baseras på antal godkända studenter. Om för få studenter fullföljer kursen kan det innebära att den läggs ned, därför övervägs åtgärden att införa krav på att påbörjad frivillig kurs måste fullföljas innan man kan antas till en ny.

Frivilliga kurser våren 2018 - hösten 2018

1. ARK305 - Aritekturexkursioner

     Program: TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2

 

Frivilliga kurser hösten 2018

1. ADM025 - BIM - Building information modelling

    Program: ARKITEKTUR, Årskurs 1-3 

    Program:
    TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 -3 
      TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 1-2
 
Frivilliga kurser hösten 2018 - våren 2019   
     Program: TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3
       Program: TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3
 
Frivilliga kurser våren 2019
    Program:
    TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 -3 
      TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 1-3
    Program:
    TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 -3 
      TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 1-2
    Program:
    TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 2 -3 
      TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2-3
 
Frivilliga kurser våren 2019 - hösten 2019
    Program: TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2-3
2.  ARK685 - Materiallaborationer, 4.5 hp
    Program:  TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3
 
Frivilliga kurser sommaren 2019
1. AFO190 - Berlin: Exkursion, 3 hp
   Program: ARKITEKTUR, Årskurs 1
2. AMA010 - Paris: Exkursion, 3 hp 
   Program: ARKITEKTUR, Årskurs 2
3. ASB130 - Rom: Exkursion, 3 hp
   I program: ARKITEKTUR, Årskurs 3
4. AFT107 - Från idé till färdig byggnad, 12 hp
   Program: ARKITEKTUR, Årskurs 3
5. ARK375 - Arkitekturens materiella modeller, 4,5hp
   Program: ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 & 3
6. ACE135 Dare to build, architects 7,5 hp
    Program: MPARC & MPDSD

 
Kontakt
Har du frågor om administration och registrering vänligen kontakta studieadministratör Nidal Yousif, nidal.yousif@chalmers.se
Har du frågor om kursens innehåll, vänligen kontakta examinator för kursen som du finner på kurshemsidan.

Publicerad: må 19 feb 2018. Ändrad: on 17 apr 2019