Programråd

Ordförande
Kaj Suneson, programansvarig

Representanter för näringslivet
Pontus Edman - SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Charlotte Wihman - Skanska
Kristian Holm - WSP
Nore Eriksson - Lantmäterienheten vid Göteborgs stadsbyggnadskontor

Studentrepresentanter
Tre representanter utsedda av studentkårens sektion

Representanter från undervisande personal
Annamaria Gabrielli
Nina Ryd
Ingemar Segerholm

Representanter med andra perspektiv
Pernilla Ståhlberg, utbildningssekreterare
Katarina Suter, studievägledare
Caroline Ingelhammar, programansvarig Högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik

Sidansvarig Publicerad: må 11 jun 2018.