Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

TAFFK Program

Hej!

För dig som är student på Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik har programmet Ping-Pong-sidan AEKom, där vi samlar information om programmet och har dialog med studenterna.
 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!
 
Kaj Suneson, Programansvarig, 031-772 5776
Katarina Suter, Studievägledare, 031-772 2682
Pernilla Ståhlberg, Utbildningssekreterare, 031-772 2747

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: ti 10 maj 2016