Studieteknik - Plugga smart på Chalmers

Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser man tjocka kursböcker, hur du får tiden att räcka till samtidigt som du förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag med Björn Liljekvist du inte lär glömma!

Campus Johanneberg, sal HA1

Måndag 3 september, 10.00-11.45 
För studenter på Informationsteknik, Teknisk design, Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör, Affärsutveckling och entreprenörskap 

Måndag 3 september, 13.00-14.45
För studenter på Arkitektur, Arkitektur och teknik, Datateknik och Elektroteknik

Måndag 3 september, 15.15-17.00

För internationella studenter - föreläsningen ges på engelska


Tisdag 4 september, 13.15-15.00
För studenter på Teknisk matematik, Teknisk fysikKemiteknik med fysik, Kemiteknik, civilingenjör, Bioteknik och Kemiteknik, högskoleingenjör

Tisdag 4 september, 15.15-17.00
För studenter på Industriell ekonomi, Maskinteknik  och Automation och mekatronik
 

Campus Lindholmen, sal Styrbord

Onsdag 5 september, 08.15-10.00
För studenter på Tekniskt basår

Onsdag 5 september, 10.15-12.00
För studenter på Sjöfart och logistik, Sjökapten, Sjöingenjör och Sjöbefäl klass VII
 
Onsdag 5 september, 13.15-15.00
För nya högskoleingenjörsstudenter på; Datateknik, Elektroteknik, Design och produktutveckling, Maskinteknik, Mekatronik och Ekonomi och produktionsteknik


Publicerad: fr 23 maj 2014. Ändrad: ti 03 jul 2018