Studieteknik - Plugga smart på Chalmers

Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser man tjocka kursböcker, hur du får tiden att räcka till samtidigt som du förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli vassare helt enkelt. Välkommen till ett föredrag med Björn Liljekvist du inte lär glömma!

Campus Johanneberg, RunAn i Kårhuset

Måndag 2 september, 10.15-12.00
För studenter på Maskinteknik, Teknisk design, Informationsteknik, Automation och mekatronik, Kemiteknik - högskoleingenjör, Samhällsbyggnadsteknik - civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik - högskoleingenjör, Affärsutveckling och entreprenörskap.

Måndag 2 september, 13.15-15.00
För studenter på Datateknik, Teknisk matematik, Industriell ekonomi, Teknisk fysik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik - civilingenjör, Bioteknik, Elektroteknik, Arkitektur och teknik, Arkitektur.

Måndag 2 september, 15.15-17.00

För internationella studenter - föreläsningen i Studieteknik ges på engelska

Campus Lindholmen, Lindholmen Science Park, konferenshallen / stora hallen

Tisdag 3 september, 08.15-10.00
För studenter på Sjöingenjör, Sjökapten, Internationell logistik, Sjöbefäl klass VII, Tekniskt basår, Maskinteknik - högskoleingenjör, Mekatronik - högskoleingenjör, Elektroteknik - högskoleingenjör, Datateknik - högskoleingenjör, Design och produktutveckling, Ekonomi och produktionsteknik.


Publicerad: on 26 jun 2019.