Ny student - Detta behöver du veta

Introduktionsföreläsning om studierna och ett sunt studentliv

Nya studenter hälsas välkomna till introduktionsföreläsningen "Ny student - Detta behöver du veta". Föreläsningen innehåller två delar; Studentcentrum ger dig praktisk information om studierna och en snabb-guide till stödfunktionerna som finns på Chalmers. Därefter håller Fysiken och Chalmers Studentkår  en föreläsning om hälsa och sunda livsvanor. 


När: Torsdag 29/8, kl 09.00-09.45
Var: RunAn i Kårhuset, campus Johanneberg
För nya studenter på Elektroteknik, Datateknik, Informationsteknik, Teknisk design, Arkitektur, Samhällsbyggnad - högskoleingenjör, Samhällsbyggnad - civilingenjör, Maskinteknik och Affärsutveckling och entreprenörsskap.
 
När: Torsdag 29/8, kl 10.15-11.00
Var: RunAn i Kårhuset, campus Johanneberg
För nya studenter på Arkitektur och teknik,  Automation och mekatronik, Industriell ekonomi, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik - civilingenjör, Bioteknik, Kemiteknik med fysik, och Kemiteknik - högskoleingenjör.

När: Tisdag 3/9, kl 10.15-11.15
Var: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Konferenshallen, campus Lindholmen
För nya studenter på Sjöingenjör, Sjökapten, Internationell logistik, Sjöbefäl klass VII, Tekniskt basår, Maskinteknik - högskoleingenjör, Mekatronik - högskoleingenjör, Elektroteknik - högskoleingenjör, Datateknik - högskoleingenjör, Design och produktutveckling och Ekonomi och produktionsteknik.

Publicerad: fr 28 jun 2019.