Ny student - Detta behöver du veta

Introduktionsföreläsning om studierna och ett sunt studentliv

Nya studenter hälsas välkomna till introduktionsföreläsningen "Ny student - Detta behöver du veta". Föreläsningen innehåller två delar; Studentcentrum ger dig praktisk information om studierna och en snabb-guide till de stödfunktioner som finns på Chalmers. Därefter hålls en föreläsning om hälsa och sunda livsvanor av Fysiken, Akademihälsan och Chalmers Studentkår. 


När: Torsdag 30/8, kl 09.00-10.00
Var: RunAn, campus Johanneberg
För nya studenter på Elektroteknik, Datateknik, Informationsteknik, Teknisk design, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnad-högskoleingenjör, Samhällsbyggnad-civilingenjör, Maskinteknik och Affärsutveckling och entreprenörsskap.
 
När: Torsdag 30/8, kl 10.15-11.15
Var: RunAn, campus Johanneberg
För nya studenter på Arkitektur,  Automation och mekatronik, Industriell ekonomi, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik-civilingenjör, Bioteknik, Kemiteknik med fysik, och Kemiteknik-högskoleingenjör.

När: Tisdag 4/9, kl 10.15-11.15
Var: Konferenshallen Lindholmen, Lindholmspiren 5, (Science Park, campus Lindholmen)
För nya studenter på Sjöingenjör, Sjökapten, Sjöfart och logistik, Sjöbefäl klass VII samt studenter på Tekniskt basår.
Samt för nya högskoleingenjörsstudenter på; Maskinteknik, Mekatronik, Elektroteknik, Datateknik, Design och produktutveckling och Ekonomi och produktionsteknik.

Publicerad: to 12 jun 2014. Ändrad: on 16 maj 2018