Du som är antagen till grundutbildningsprogram eller Sjöbefäl klass VII

Kom ihåg att tacka ja senast 22 juli 2022

Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se den 12 juli 2022. På detta antagningsbesked är det svarskrav. Du måste tacka ja på ditt konto senast 22 juli för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Kontrollera att ditt ja-svar har registreras, du får då ett bekräftelsemejl från antagning.se.

Obligatorisk programregistrering öppen 8–16 augusti 2022

Läs hela instruktionen innan du loggar in i Ladok

  1. Det finns flera sätt att logga in i Ladok, där du ska registrera dig.
    Logga in via ditt konto på antagning.se eller använda ditt eduID (bild A).
    Du som har ett aktivt Chalmers-id (CID) kan välja översta alternativet "Chalmers". Om du har ett CID som inte längre är aktivt, använd ett av de andra inloggningsalternativen. Ditt CID kommer kunna återaktiveras när det finns en pågående registrering i Ladok.
  2. Du ska registrera dig på samtliga kurser som är öppna för registrering samt alternativet Obligatorisk programregistrering, pågående med kod CTH101.* (bild B)
  3. Kontrollera att vyn ändras till "Aktuella kurser" och att det står registrerad bredvid varje alternativ som är öppet för registrering innevarande period. (bild C)*) Registrera alternativet Obligatorisk programregistrering, pågående med koden CTH101

När du loggar in i Ladok ska du registrera dig på alla kurser som är öppna för registrering samt alternativet Obligatorisk programregistrering, pågående med koden CTH101. En registrering på CTH101  krävs för att du ska anses ha påbörjat studierna och är ett av villkoren för att ta din utbildningsplats i anspråk. Detta är ett obligatoriskt moment som kontrolleras av Chalmers antagning. Registreringsperioden är mycket begränsad för nya studenter.**
För kännedom:
CTH101  genererar inga högskolepoäng och kommer inte att stå som avslutad i Ladok (den kommer stå som pågående).
CTH101  påverkar inte din eventuella ansökan om studiemedel/lån hos CSN och kommer inte stå på examensbeviset.
CTH101  kommer inte med på resultatintyg om du aktivt väljer att endast ta med avklarade kurser. 

**) Observera att de datum som avser obligatorisk registrering för nybörjare (termin1, årskurs1) inte ska förväxlas med Registrering läsperiod 1 vilket enbart gäller studenter med pågående studier i årskurserna efter årskurs1.

Observera
Du ska själv registrera dig på ditt program enligt instruktionerna på denna sida. Att du redan har ett Chalmerskonto (CID) eller hämtar ut detta eller passerkort/kårkort ersätter inte kravet på obligatorisk programregistrering i tid.

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att behålla din plats gäller följande villkor under hela termin 1 samt termin 2. Läs noga igenom föreskriften som det finns en länk till nedan. Det är ditt ansvar som student att själv kontakta din studievägledare om de uppstår några  omständigheter som kan innebära att du inte uppfyller samtliga villkor.
Föreskrift för att ta din utbildningsplats i anspråk​

​Styrdokument för grundutbildning

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och skyldigheter, på Studentportalen finns regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information på följande sida.​

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.
Foto från samlingen med nya studenter utanför Kårhuset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 09 dec 2022.