Du som är antagen till ett masterprogram

Obligatorisk programregistrering öppen 8–29 augusti 2022​

Chalmers tillämpar obligatorisk registrering för att behålla den plats du erbjudits på ett program.

Läs hela instruktionen innan du loggar in i Ladok

  1. Det finns flera sätt att logga in i Ladok, där du ska registrera dig.
    Logga in via ditt konto på antagning.se eller använda ditt eduID (bild A).
    Du som har ett aktivt Chalmers-id (CID) kan välja översta alternativet "Chalmers". Om du har ett CID som inte längre är aktivt, använd ett av de andra inloggningsalternativen. Ditt CID kommer kunna återaktiveras när det finns en pågående registrering i Ladok.
  2. Du ska registrera dig på samtliga kurser som är öppna för registrering samt alternativet Mandatory programme registration, ongoing med kod CTH201.* (bild B)
  3. Kontrollera att vyn ändras till "Aktuella kurser" och att det står registrerad bredvid varje alternativ som är öppet för registrering innevarande period. (bild C)


*) Registrera alternativet Mandatory programme registration, ongoing  med koden CTH201
När du loggar in i Ladok ska du registrera dig på alla kurser som är öppna för registrering samt alternativet Mandatory programme registration, ongoing med koden CTH201. En registrering på CTH201 krävs för att du ska anses ha påbörjat studierna och är ett av villkoren för att ta din utbildningsplats i anspråk. Detta är ett obligatoriskt moment som kontrolleras av Chalmers antagning. Registreringsperioden är mycket begränsad för nya studenter.

För kännedom
:
CTH201 genererar inga högskolepoäng och kommer inte att stå som avslutad i Ladok (den kommer stå som pågående).
CTH201 påverka
r inte din eventuella ansökan om studiemedel/lån hos CSN och kommer inte stå på examensbeviset.
CTH201 kommer inte med på resultatintyg om du aktivt väljer att endast ta med avklarade kurser.


Observera

Du ska själv registrera dig på ditt program enligt instruktionerna på denna sida. Att du redan har ett Chalmerskonto (CID) eller hämtar ut detta eller passerkort/kårkort ersätter inte kravet på obligatorisk programregistrering i tid.

Mer information om dina kommande studier

Mer information om introduktion, mottagning, schema, campusområdena, studentkåren med mer hittar du på Studentportalens engelska sidor under rubriken Incoming student. Informationen finns enbart på engelska för dig som ska läsa ett masterprogram på Chalmers. 
​Incoming student

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att behålla din plats gäller följande villkor under hela termin 1 samt termin 2. Läs noga igenom föreskriften som det finns en länk till nedan. Det är ditt ansvar som student att själv kontakta din studievägledare om de uppstår några  omständigheter som kan innebära att du inte uppfyller samtliga villkor.
Föreskrift för att ta din utbildningsplats i anspråk​

​Styrdokument för grundutbildning

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och skyldigheter, på Studentportalen finns regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information på följande sida.​

Chalmerister som ska på utbytesstudier utomlands

Du som erbjudits en plats på ett utbytesprogram organiserat av Chalmers ska också tacka ja till masterprogrammet via Mina sidor på antagning.se.
Du ska registrera dig på ditt utbyte i Ladok.
Har du fler frågor om utbytesstudierna, kontakta Chalmers International Mobility (CIM).

Vill du lämna återbud?

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.

​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 09 dec 2022.