Senare del av program

Följande gäller dig som blivit antagen till höstterminen 2022

Du som blivit antagen till senare del av ett program på grundnivå på Chalmers har fått ett meddelande med instruktioner publicerat på ditt konto på antagning.se

Kom ihåg att tacka ja senast 22 juli 2022

Antagningsbeskedet publiceras på ditt konto på antagning.se den 12 juli 2022.
Kom ihåg att tacka ja senast den 22 juli för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Det gäller också dig som står som reserv.
Kontrollera att ditt ja-svar har registrerats, du får då ett bekräftelsemejl från antagning.se

Kontakta din utbildningssekreterare

 1. Efter att du tackat ja till erbjuden plats på ditt konto på antagning.se ska du kontakta utbildningssekreteraren på det program som du har antagits till.
 2. Du ska tillsammans med din utbildningssekreterare lägga upp en individuell studieplan.
 3. Studieplaneringen ska vara genomförd senast fredagen den datum ej klart 2022, klockan XX:00 (klockslag ej klart).
  Du skall kunna uppvisa giltig legitimation vid den obligatoriska studieplaneringen.
 4. Efter att studieplaneringen är gjord och kurserna har lagts in i Ladok, ska du själv registrera dig på kurserna i kommande läsperiod (läsperiod 1). Registreringen görs i Ladok och kurserna kommer finnas tillgängliga för registrering senast datum ej klart.
 5. Det är viktigt att du registrerar dig innan lektionerna startar.
  Terminsstarten är måndagen den datum ej klart 2022.
 6. Registreringen för kurserna i läsperiod 2 öppnar i början av xx 2022.

Instruktion för kursregistrering

Läs hela instruktionen innan du loggar in i Ladok

 1. Det finns flera sätt att logga in i Ladok, där du ska registrera dig.
  Logga in via ditt konto på antagning.se eller använda ditt eduID (bild A).
  Du som har ett aktivt Chalmers-id (CID) kan välja översta alternativet "Chalmers". Om du har ett CID som inte längre är aktivt, använd ett av de andra inloggningsalternativen. Ditt CID kommer kunna återaktiveras när det finns en pågående registrering i Ladok.
 2. Du ska registrera dig på den kursen som du ska gå. (bild B)
  Är du antagen till någon kurs om du inte avser att läsa kan du nu lämna ett återbud, läs mer under rubriken Återbud på den här sidan.
 3. Kontrollera att vyn ändras till "Aktuella kurser" och att det står registrerad bredvid varje alternativ som du avser att läsa. (bild C)
Logga in i Ladok för att registrera dig via den här länken

Du som har konto på antagning.se kan välja det alterantivet. Du som har ett aktivt Chalmers-id (CID) kan välja översta alternatiFör dig som inte läst på Chalmers tidigare

Datorkonto och Chalmers-ID (CID)

För att kunna delta i undervisning på Chalmers behöver du ett Chalmerskonto (CID).
Vänta ett dygn efter det att du är klar med den obligatoriska registreringen enligt instruktionerna på den här webbsidan.
Läs och följ hela instruktionen under punkt 3 på startsidan Ny student.
Om du skulle få ett felmeddelande (efter det att du är klar med den obligatoriska registreringen och sedan har väntat minst ett dygn) kontaktar du IT-support.
IT-support

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att behålla din plats finns flera villkor. Läs noga igenom föreskriften. Det är ditt ansvar som student att själv kontakta din studievägledare om de uppstår några  omständigheter som kan innebära att du inte uppfyller samtliga villkor.

​Styrdokument för grundutbildning

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och skyldigheter, på Studentportalen finns regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information på följande sida.​

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.

Frågor om din anmälan

För frågor om din anmälan kontaktar du antagningen på Chalmers.
Epost: antagning@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: fr 04 mar 2022.