Senare del av program

Följande gäller dig som blivit antagen till höstterminen 2021

Du som blivit antagen till senare del av ett program på grundnivå på Chalmers har fått ett meddelande med instruktioner publicerat på ditt konto på antagning.se

Kom ihåg att tacka ja senast 23 juli 2021

Antagningsbeskedet publiceras på ditt konto på antagning.se den 16 juli 2021.
Kom ihåg att tacka ja för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Det gäller också dig som står som reserv.
Kontrollera att ditt ja-svar har registrerats, du får då ett bekräftelsemejl från antagning.se

Kontakta din utbildningssekreterare

  1. Tacka jag till erbjuden plats senast den 23 juli.
  2. Kontakta utbildningssekreteraren på det program som du har antagits till. Du ska tillsammans med din utbildningssekreterare lägga upp en individuell studieplan.
  3. Studieplaneringen ska vara genomförd senast torsdagen den 26 augusti klockan 12:00.
    Du skall kunna uppvisa giltig legitimation vid studieplaneringen. Efter den obligatoriska studieplaneringen kommer du att bli registrerad på de kurser som du har i din studieplan för den kommande terminen. Senast den 30 augusti 2021 kommer kursregistreringen vara klar.
  4. Den 30 augusti startar terminen.

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att behålla din plats finns flera villkor. Läs noga igenom föreskriften. Det är ditt ansvar som student att själv kontakta din studievägledare om de uppstår några  omständigheter som kan innebära att du inte uppfyller samtliga villkor.
Föreskrift för att ta din utbildningsplats i anspråk​

​Styrdokument för grundutbildning

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och skyldigheter, på Studentportalen finns regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information på följande sida.​

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.

Frågor om din anmälan

För frågor om din anmälan kontaktar du antagningen på Chalmers.
Epost: antagning@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 19 jul 2021.