Du som är antagen till grundutbildningsprogram eller Sjöbefäl klass VII

Kom ihåg att tacka ja senast 24 juli 2020

Antagningsbeskedet publiceras på "Mina sidor" på antagning.se den 9 juli 2020.

Kom ihåg att tacka ja för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Det gäller också dig som står som reserv.​ Kontrollera att ditt ja-svar har registreras, du får då ett bekräftelsemejl från antagning.se.

Är du antagen till fristående kurs?

Är du antagen till den fristående kursen De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden (7,5hp kvällstid) finns mer information här

Obligatorisk registrering öppen 10-18 augusti 2020

Läs instruktionen först.

  1. När du klickar på direktlänken nedan kommer du till en inloggningssida i Ladok.
  2. Klicka på "Välj lärosäte". OBS skriv nu in antagning.se i sökrutan. Du ska inte välja Chalmers i rullisten.
  3. Klicka på www.universityadmissions.se - antagning.se och klicka på Login.
  4. Du ska logga in med ditt personnummer som användarnamn och samma lösenord som du har för antagning.se
  5. Du måste registrera dig på varje kurs som är öppen för registrering under Aktuell utbildning> under menyn "Kommande" (bild 1 och 2). Du ska även registrera dig på kursen Obligatorisk registrering CTH100, det är vår kontrollkurs.
    När du registrerat dig flyttas kursen till menyn "Aktuella" (bild 3).

Logga in med direktlänken till Ladok för att registrera dig​
 
En registreringskurs syns i Ladok för det utbildningsalternativ sökande antagits till och registrering är obligatoriskt för att erbjuden plats ska anses ha tagits i anspråk. Kursen utgör 0,0 HP men är obligatoriskt för nya studenter och kursen är enbart öppen för registrering under en begränsad period. Den kommer inte påverka din eventuella ansökan om studiemedel/lån hos CSN. Observera att registreringsperioden inte är densamma som för kurser i Lp1. Registreringsperioden är mycket begränsad för nya studenter.

Första dagen 18 augusti 2019 

Den 18 augusti klockan 08.30 samlar Studentkåren alla nya grundutbildningsstudenter på Götaplatsen mitt i Göteborg. Där finns även de gamla studenterna på plats som ingår i nollkommittéerna. Dessa studenter kommer att ta hand om dig under din första tid på Chalmers. Efter samlingen på Götaplatsen går alla gemensamt till campus Johanneberg, där högskolan och studentkåren hälsar dig välkommen.

Hämta ditt datorkonto (Chalmers-ID/CID) samt passerkort/kårkort

Campus Lindholmen Information om tid och plats uppdateras senare
När: 
Var: 
Kontrollera vilken tid som gäller för ditt program via länken nedan!
Ta med dig giltig legitimation!
Tid för att hämta datorkonto​

 
Campus Johanneberg Information om tid och plats uppdateras senare
När:
Var: 
Kontrollera vilken tid som gäller för ditt program via länken nedan!
Ta med dig giltig legitimation!
Tid för att hämta datorkonto​

 
Du ska själv registrera dig på ditt program enligt instruktionerna ovan på denna sida. Utdelning av datorkonto (Chalmers-ID/CID) samt passerkort/kårkort innebär inte att du är registrerad. Datorkontot ger dig tillgång till Wi-Fi (Eduroam) och inloggning till tjänsterna på Studentportalen. Passerkort och kårkort är ett kombinerat kort.

Studiestart & schema

Studiestarten med lektioner börjar måndagen den 31 augusti 2020.

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att behålla din plats gäller följande villkor under hela termin 1 samt termin 2. Läs noga igenom föreskriften som det finns en länk till nedan. Det är ditt ansvar som student att själv kontakta din studievägledare om de uppstår några  omständigheter som kan innebära att du inte uppfyller samtliga villkor.
Föreskrift för att ta din utbildningsplats i anspråk​

​Styrdokument för grundutbildning

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och skyldigheter, på Studentportalen finns regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information på följande sida.​

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.
Foto från samlingen med nya studenter utanför Kårhuset

​​​​​​​​​​​​

Publicerad: fr 27 mar 2020.