Du som är antagen till tekniskt basår

Kom ihåg att tacka ja senast 24 juli 2020

Antagningsbeskedet publiceras på "Mina sidor" på antagning.se den 9 juli 2020.
Kom ihåg att tacka ja för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Det gäller också dig som står som reserv.​ Kontrollera att ditt ja-svar har registreras, du får då ett bekräftelsemejl från antagning.se.

antagning.se

Obligatorisk programregistrering öppen 10-18 augusti 2020

Läs instruktionen först.

  1. När du klickar på direktlänken nedan kommer du till en inloggningssida i Ladok.
  2. Klicka på "Välj lärosäte". OBS skriv nu in antagning.se i sökrutan. Du ska inte välja Chalmers i rullisten.
  3. Klicka på www.universityadmissions.se - antagning.se och klicka på Login.
  4. Du ska logga in med ditt personnummer som användarnamn och samma lösenord som du har för antagning.se
  5. Du ska registrera dig på samtliga alternativ som är öppna för registrering nu.
    Under rubriken
    Aktuell utbildning finns menyn "Kommande" (bild A och B). Du måste även registrera dig på alternativet Obligatorisk programregistrering CTH100.*
  6. När du registrerat ett alternativ korrekt flyttas det till menyn "Aktuella" (bild C).

Logga in med direktlänken till Ladok för att registrera dig

Obligatorisk registrering

 *) Alternativet Obligatorisk programregistrering/CTH100

När du loggar in i Ladok ska du registrera dig på alla kurser som är öppna för registrering samt alternativet Obligatorisk programregistrering/CTH100. En registrering på CTH100 krävs för att du ska anses ha påbörjat studierna och är ett av villkoren för att ta din utbildningsplats i anspråk. Detta är ett obligatoriskt moment som kontrolleras av Chalmers antagning. Registreringsperioden är mycket begränsad för nya studenter.**
För kännedom:
CTH100 genererar inga högskolepoäng och kommer inte att stå som avslutad i Ladok (den kommer stå som pågående).
CTH100 påverkar inte din eventuella ansökan om studiemedel/lån hos CSN och kommer inte stå på examensbeviset.
CTH100 kommer inte med på resultatintyg om du aktivt väljer att endast ta med avklarade kurser. 
**) Observera att de datum som avser obligatorisk registrering för nybörjare (termin1, årskurs1) inte ska förväxlas med Registrering läsperiod 1 vilket enbart gäller studenter med pågående studier i årskurserna efter årskurs1.

Första dagen 18 augusti 2020

Den 18 augusti kl. 09.00Campus Lindholmen samlas du med ditt program och får en introduktion till basåret. Här blir du omhändertagen av studenter i tekniskt basårs kårförening (TBK) som under dina första fyra veckor på programmet arrangerar många aktiviteter. Du kommer också att få information om dina första två veckor på programmet som innehåller förberedande studier samt informationsträffar.

 
Hämta ut datorkonto (Chalmers-ID/CID) samt passerkort/kårkort 
Datum uppdateras senare
När: 
Var: 
Ta med dig giltig legitimation!

 
Du ska själv registrera dig på ditt program enligt instruktionerna ovan på denna sida. Utdelning av ett datorkonto (Chalmers-ID/CID) samt passerkort/kårkort innebär inte att du är registrerad. Datorkontot ger dig tillgång Wi-Fi (Eduroam) och inloggning till tjänsterna på Studentportalen. Passerkort och kårkort är ett kombinerat kort.

Studiestart & schema

Studierna och lektionerna börjar måndag den 31 augusti och det är från detta datum du kan ansöka om studiemedel från CSN.

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att behålla din plats gäller följande villkor under hela termin 1 samt termin 2. Läs noga igenom föreskriften som det finns en länk till nedan. Det är ditt ansvar som student att själv kontakta din studievägledare om de uppstår några  omständigheter som kan innebära att du inte uppfyller samtliga villkor.
Föreskrift för att ta din utbildningsplats i anspråk​

​Styrdokument för grundutbildning

Chalmers studenter omfattas av rättigheter och skyldigheter, på Studentportalen finns regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information på följande sida.​

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen, är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.
Foto på båthållplatsen Lindholmen 


​​

Publicerad: må 25 maj 2020.