Du som är antagen till fristående kurs

Du som är antagen till en sommarkurs, läs info här.

Kurser med start höstterminen 2020

Du som är antagen till en eller flera fristående kurser har obligatorisk kursregistrering:
Kurser för läsperiod 1: 2020-08-17 – 2020-09-07
Kurser för läsperiod 2: 2020-08-17 – 2020-11-09
 
Du som är antagen till kvällskursen "De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden" med kurskod SEE045 har obligatorisk kursregistrering mellan 2020-08-17 - 2020-09-07.

Fristående kurser LP 1 2020

Fristående kurser LP 2 2020

Observera att vissa kurssidor ännu inte är uppdaterade. Informationen kommer finnas på plats senast två veckor innan kursstart.

Obligatorisk kursregistrering

Läs hela instruktionen innan du börjar registrera dig:

 1. När du klickar på direktlänken nedan kommer du till Ladok.
 2. Klicka på "Välj lärosäte".
 3. Under "Find Your Institutionen" skriver du in "antagning.se".
  OBS! Det är viktigt att du inte väljer "Chalmers" i detta steg, detta eftersom du, troligen, inte har ett aktivt datorkonto vid Chalmers.
  Bild som visar sökruta

 4. Klicka på "www.universityadmissions.se/antagning.se"
  Bild som visar att man skall välja antagning.se


 5. Logga in med ditt personnummer som användarnamn och lösenordet är samma som du har för antagning.se
 6. Du ska registrera dig på kursen som är öppen för registrering under Aktuell utbildning> under menyn "Kommande" (bild 1 och 2). När du registrerat dig flyttas kursen till menyn "Aktuella" (bild 3). Under de datum som kursen är öppen för registrering kan du klicka på direktlänken nedan till inloggningen i Ladok.
registrering fristående kurs 

Du behöver ett Chalmerskonto (CID)

För att kunna delta i undervisning på Chalmers behöver du ett Chalmerskonto (CID). Du kan tidigast hämta ut detta ett dygn efter att du har registrerat dig på kursen/programmet. (Du som redan har ett CID går direkt vidare till  schema.) Hämta ut ditt Chalmerskonto (CID) via portalen My account.
My account (tidigast ett dygn efter att du registrerat dig)
Om du får ett felmeddelande (efter att ha registrerat dig samt väntat minst ett dygn) kontakta IT support.
Kontakta IT-support


 
Du ansvarar för att vara nåbar
Du måste ha en aktuell, korrekta epostadress i Ladok. Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok om det behövs via nedanstående länk.

Schema och läsårstider

Obligatorisk kåravgift på Chalmers

På Chalmers tekniska högskola gäller kårobligatoriet, vilket innebär att du som student måste vara medlem i Chalmers studentkår för att få tillträde till lokalerna, ta del av undervisning och skriva tentor. Du som är antagen till max 7,5 hp omfattas inte av kårobligatoriet. Kontakta Kårexpeditionen för att bli medlem.

Lämna återbud

Om du har blivit antagen på en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud.

​​​​​​​​​

Publicerad: on 21 okt 2020.