Du som är antagen till ett masterprogram

Alla som ska påbörja ett masterprogram, oavsett om du har läst din grundutbildning på Chalmers eller annat lärosäte, hittar information på de engelska sidorna på Studentportalen.

Incoming student 2018

Obligatorisk registrering

Att bli antagen till ett program är inte detsamma som att vara registrerad. Du måste registrera dig på alla dina kurser för att behålla din utbildningsplats på programmet, se när, var och hur på länken nedan.

Tid och plats för registrering och samling med ditt masterprogram hittar du här 


 

* Ta din plats i anspråk

För att du ska anses ha tagit din utbildningsplats i anspråk ska du vara en aktiv student från och med första terminen.

Är du antagen till ett utbytesprogram, t ex Erasmus (som inresande) ska du kontakta Chalmers International Mobility (CIM).


 

Mottagningsaktiviteter och välkomstvecka 27-31 augusti

Alla nya studenter är välkomna till de mottagningsaktiviteter som arrangeras. Aktiviteterna anordnas främst av CIRC (Chalmers International Reception Committee) och är anpassade för studenter från hela världen. Ta chansen att redan från start hitta nya vänner från hela världen!
Welcome week på Chalmers

Antagen i Chalmersomgången? Kom ihåg att tacka ja senast 31 juli

Kom ihåg att tacka ja till din utbildningsplats på dina sidor på antagning.se för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Det gäller också dig som står som reserv. Antagningsbeskedet publiceras den 17 juli på Dina sidor på antagning.se.

Viktiga datum för dig som är antagen i chalmersomgången

​* Med chalmersomgången menas de studenter som har läst sina första tre år (grundutbildning) på Chalmers.

Chalmerister som ska på utbytes(utlands)studier

Du som till höstterminen har erbjudits en plats på ett av Chalmers organiserat utbyte (NordPlus, WorldWide, Unitech, Erasmus) måste tacka ja (via antagning.se) till det masterprogram du antagits till för att behålla din plats. Du måste också registera dig på ditt utbyte på dina sidor i Studentportalen.
 
Ansöka om anstånd, uppskov eller lämna återbud
Lämna återbud
Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.

picture on Geniknölen

​​

Publicerad: må 03 maj 2010. Ändrad: on 30 maj 2018