Du som är antagen till ett masterprogram

Obligatorisk programregistrering 10 - 31 augusti 2020​

Chalmers tillämpar obligatorisk registrering på program. Det innebär att du själv registrerar dig i Ladok på alla kurser som är öppna för registrering, samt alternativet Obligatorisk programregistrering/CTH200. En registrering på CTH200 krävs för att du ska anses ha påbörjat studierna och är ett av villkoren för att ta din utbildningsplats i anspråk (föreskriften med fullständiga villkor finns nedan). Detta är ett obligatoriskt moment som kontrolleras av Chalmers antagning.

CTH200 utgör 0,0 HP men är obligatoriskt för nya studenter är enbart öppen för registrering under ovan angivna tidsperiod. Den kommer inte påverka en ansökan om studiemedel/lån hos CSN. Observera att registreringsperioden inte är densamma som för kurser i Lp1.

Fullständig information om mottagningen, registreringsrutiner och vilka datum som gäller dig hittar du på Studentportalens engelska sidor. Du ska själv registrera dig på ditt program enligt instruktionerna som finns på webbsidan "Incoming student". Att du redan har ett Chalmerskonto (CID) eller hämtar ut detta eller passerkort/kårkort ersätter inte kravet på obligatorisk programregistrering i tid.

Följ länken till instruktioner för obligatorisk programregistrering

Incoming student 2020

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att behålla din plats gäller följande villkor under hela termin 1 samt termin 2. Läs noga igenom föreskriften som det finns en länk till nedan. Det är ditt ansvar som student att själv kontakta din studievägledare om de uppstår några  omständigheter som kan innebära att du inte uppfyller samtliga villkor.

Föreskrift för att ta din utbildningsplats i anspråk​

​Styrdokument för grundutbildning
Chalmers studenter omfattas av rättigheter och skyldigheter, på Studentportalen finns regler som rör studiemiljö, fusk, jämlikhet och krav på information på följande sida.​

Mottagningsaktiviteter för alla masterstudenter

Alla nya studenter är välkomna till de mottagningsaktiviteter som arrangeras. Aktiviteterna anordnas främst av CIRC (Chalmers International Reception Committee) och är anpassade för studenter från hela världen. Ta chansen att redan från start hitta nya vänner från hela världen!
Welcome and Orientation Week

Chalmerister som ska på utbytesstudier utomlands

Du som erbjudits en plats på ett utbytesprogram (Nordtek, WorldWide, Unitech, Erasmus, Terzio) måste komma ihåg att också tacka ja till masterprogrammet via Mina sidor på antagning.se.
Du ska registrera dig på ditt utbyte i Student-Ladok mellan 17 och 31 augusti.
Har du fler frågor om utbytesstudierna, kontakta Chalmers International Mobility (CIM). 

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.
picture on Geniknölen
​​​​​

Publicerad: to 24 sep 2020.