Du som är antagen till ett masterprogram

Alla som ska påbörja ett masterprogram, oavsett om du har läst din grundutbildning på Chalmers eller annat lärosäte, hittar information om registrering, mottagningsaktiviteter och terminsstart på de engelska sidorna på Studentportalen. Att bli antagen är första steget*, Chalmers tillämpar obligatorisk registrering och du måste själv registrera dig på kurserna i ditt masterprogram, senast 2 september 2019.

Följ länken för mer information.

Incoming student 2019

 

* Ta din utbildningsplats i anspråk

För att du ska anses ta din utbildningsplats i anspråk ska du vara en aktiv student på Chalmers från och med den första terminen det läsår du antas till ett nytt program. Du måste själv försäkra dig om att du följer villkoren. Läs igenom föreskriften.

Mottagningsaktiviteter för alla masterstudenter

Alla nya studenter är välkomna till de mottagningsaktiviteter som arrangeras. Aktiviteterna anordnas främst av CIRC (Chalmers International Reception Committee) och är anpassade för studenter från hela världen. Ta chansen att redan från start hitta nya vänner från hela världen!
Läs om CIRCs aktiviteter under mottagningen

Chalmerister måste tacka ja senast 11 juni till erbjuden plats på masterprogrammet!

Om du är behörig att söka ett masterprogram i den s.k. Chalmersomgången* ska du komma ihåg att tacka ja till din utbildningsplats på Mina sidor på antagning.se för att behålla erbjuden plats! Det gäller också dig som erbjudits en reservplats.

Viktiga datum för dig som är antagen i chalmersomgången

​*) Med chalmersomgången menas de studenter som har läst sina första tre år (grundutbildning) på Chalmers.

Chalmerister som ska på utbytesstudier utomlands

Du som till höstterminen har erbjudits en plats på ett av Chalmers organiserat utbyte (NordPlus, WorldWide, Unitech, Erasmus) måste komma ihåg att också tacka ja till masterprogrammet via Mina sidor på antagning.se
Har du fler frågor om ditt utbyte ska du kontakta Chalmers International Mobility (CIM).

Ansöka om anstånd, uppskov eller lämna återbud

Om du är antagen och har tackat ja, men får förhinder att delta måste du ansöka om uppskov eller anstånd innan sista dag för registrering på det program du erbjudits plats till. Läs vidare om giltigt skäl och hur du ansöker.

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få platsen.

picture on Geniknölen

​​

Publicerad: må 03 maj 2010. Ändrad: må 01 apr 2019