Mottagning vid Götaplatsen

Planera för din första tid på Chalmers

Vad roligt att du hittat till den här sidan! Nedan har vi sammanställt information som du behöver för att kunna planera för din första tid på Chalmers på bästa sätt.

Du ansvarar för att vara nåbar

Du måste ha en aktuell, korrekt epostadress i Ladok för studenter. Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok om det behövs via nedanstående länk.
Ändra adress, mejladress och telefonnummer

Är det obligatorisk närvaro på undervisningen?

Ja, du behöver vara närvarande och aktivt delta i undervisningen på campus för att tillgodogöra dig din utbildning. Du förväntas vara på plats från och med studiestarten 29 augusti. Uppskov kommer inte att beviljas, vare sig via Chalmers antagning, kursansvarig eller annan part. Du ska vara en aktiv student och ta din utbildningsplats i anspråk. Vad detta betyder kan du läsa om i länken nedan. 

Kom igång med Canvas

Canvas är Chalmers lärplattform och portal till undervisningen.

Se ditt schema och viktiga datum under läsåret

I TimeEdit kan du söka fram schemat för ditt utbildingsprogram och på webbsidan "Datum och tider för läsåret" hittar du viktiga datum för hela läsåret. 
Datum och tider för läsåret

Studiestrategier

På denna sida hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier och vad som kan vara viktigt att tänka på vid distansstudier.

Studera med funktionsvariation/funktionsnedsättning

Behöver du hjälp med bättre förutsättningar för dina studier? Oavsett funktionsvariation/funktionsnedsättning så hittar du information om olika stödinsatser.

Kom igång med Zoom

Zoom används för både undervisning och möten på Chalmers.
 Serviceportalen – Hur du använder Zoom

Ny på biblioteket

På Chalmers två olika campus finns flera bibliotek. 


Sidansvarig Publicerad: to 23 jun 2022.