Mottagning vid Götaplatsen

Planera för din första tid på Chalmers

Vad roligt att du hittat till den här sidan! Nedan har vi sammanställt information som du behöver för att kunna planera för din första tid på Chalmers på bästa sätt.

Deltagande i studierna från terminsstart förväntas​

Du måste ta fullt ansvar för din studiesituation och studieplan. Kurser på Chalmers kan innehålla obligatoriska moment/uppgifter som ges endast under pågående kurs. En kurs kan vara förkunskapsgrundande och därmed utgöra en förutsättning för en kommande kurs. Det finns en progression i programplanerna, vilket kräver kunskaper från tidigare kurs/kurser. Därför behöver du vara närvarande och aktivt delta i campusstudierna under hela terminen och du förväntas finnas på plats från studiestarten, höstterminens första dag.

Det innebär att det inte kommer att vara möjligt att ansöka om uppskov med studiestarten, vare sig via Chalmers antagning, kurs- och programansvarig eller annan Chalmersanställd.

Du som fullföljer den obligatoriska registreringen i Ladok i tid har påbörjat ett utbildningstillfälle på Chalmers. Om du inte deltar från terminsstart kan du varken be om en anpassad studieplan eller extra stöd från lärare eller annan personal på grund av sen ankomst. Du som betalat studieavgift kan inte begära återbetalning av avgiften på grund av frånvaro, för den eller de kurser som ingår i programplanen.
Erbjudandet om en studieplats på Chalmers program från årskurs 1 gäller för studier som ska påbörjas på höstterminen, studierna kan inte skjutas upp till vårterminen.

Chalmers kommer inte att erbjuda distansundervising (on-line), såvida det inte är en del av den ordinarie undervisningen för den kursen/delen av kursen.

Du måste vara en aktiv student och ta din studieplats i anspråk.
​Förskriften om att ta din utbildningsplats i anspråk på Chalmers​

Studiestrategier

På denna sida hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier och vad som kan vara viktigt att tänka på vid distansstudier.

Studera med funktionsvariation/funktionsnedsättning

Behöver du hjälp med bättre förutsättningar för dina studier? Oavsett funktionsvariation/funktionsnedsättning så hittar du information om olika stödinsatser.

Kom igång med Zoom

Zoom används för både digital undervisning och möten på Chalmers.
 Serviceportalen – Hur du använder Zoom

Ny på biblioteket

På Chalmers två olika campus finns flera bibliotek. 


Sidansvarig Publicerad: fr 09 sep 2022.