Tillgodoräknande

​Tillgodoräknande är den sakliga prövning av en students kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen för den kurs eller utbildning som de är tänkta att tillgodoräknas.

Beslut om att tidigare utbildning eller kunskaper och färdigheter som utvecklas i till exempel yrkesverksamhet får inräknas i kurs eller examen. Tillgodoräknandet utgör ett erkännande av kunskaper och färdigheter som en student besitter. 

För att tillgodoräknande skall prövas måste  den sökande vara antagen vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 apr 2019.