Tillgodoräknande

​Tillgodoräknande är den sakliga prövning av en students kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen för den kurs eller utbildning som de är tänkta att tillgodoräknas.

Beslut om att tidigare utbildning eller kunskaper och färdigheter som utvecklas i till exempel yrkesverksamhet får inräknas i kurs eller examen. Tillgodoräknandet utgör ett erkännande av kunskaper och färdigheter som en student besitter. 

Endast den som är student på Chalmers kan komma i fråga för tillgodoräknande vid Chalmers.

För att den sökande ska vara student måste han eller hon förutom att vara antagen till en utbildning även bedriva högskoleutbildning vid Chalmers. Att den sökande antagits till en utbildning men därefter inte påbörjat några studier är inte tillräckligt för att han eller hon ska anses vara student.


Sidansvarig Publicerad: to 12 maj 2022.