Tillgodoräknande på hel kurs

​Studenter som studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av utbildningen i sin examen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som studenten förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas.

Generella anvisningar för tillgodoräknanden ges i bilaga 1 till beslut med Dnr C 2019-0081.

Ansökan
I tjänsten ”Ansök om och följ tillgodoräknande” kan du ansöka om att tillgodoräkna kurser från andra universitet och inom Chalmers. Läs riktlinjerna för ansökan om tillgodoräknande för mer information.

Tänk på att du som student måste vara inloggad för att komma åt "Ansök om och följ tillgodoräknande"


Vid ansökan av tillgodoräknande grundat på kunskaper inhämtat på annat sätt än genom högskolestudier ska relevant dokumentation (exempelvis intyg om yrkesverksamhet) bifogas.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Riktlinjer för ansökan om tillgodoräknande av hel kurs
Information om tillgodoräknanden vid utbytesstudier

Beslut
Tillgodoräknande på hela kurs beslutas av ansvarig utbildningssekreterare.

Avslag
Ett avslag ska meddelas skriftligt och skickas i original med överklagandehänvisning. Skälen till beslut om avslag/delvis avslag ska tydligt framgå.

Sidansvarig Publicerad: fr 01 okt 2021.