Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIDE - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
60 CIU265 0112 E X Interaction design project 1, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT230 0110  D Requirements engineering, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT230 0210 S D Requirements engineering, Tentamen 4,0 25/10-2012 em L 17/01-2013 em L 19/08-2013 em V
60 TDA486 0107 E X Human-centred design, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
60 CIU196 0112  X Mobile computing - Design and implementation, Tentamen 3,5
60 CIU196 0212 S X Mobile computing - Design and implementation, Projekt 4,0
60 CIU240 0112  X Interaction, games and learning, Tentamen 4,5
60 CIU240 0212 S X Interaction, games and learning, Övning 3,0
60 CIU270 0112 E X Interaction design project 2, Projekt 7,5
37 DAT165 0108  C Software product line engineering, Tentamen 4,5 18/12-2012 em L 06/04-2013 fm L
37 DAT165 0208 S C Software product line engineering, Projekt 3,0
37 DAT245 0111 E A Empirical software engineering, Tentamen 7,5 17/12-2012 em L 04/04-2013 fm L 22/08-2013 em L
37 TDA357 0106  D Databaser, Tentamen 4,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 em V
37 TDA357 0206 S D Databaser, Laboration 3,0
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 20/12-2012 em H 02/04-2013 fm V
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
60 CIU170 0110 E The augmented body, Projekt 7,5
60 DAT156 0111  X Aesthetics of interaction, Projekt 4,0
60 DAT156 0211  X Aesthetics of interaction, Inlämningsuppgift 1,5
60 DAT156 0311 S X Aesthetics of interaction, Laboration 2,0
37 DAT205 0108 * X Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 * X Advanced computer graphics, Projekt 0,8
37 DAT220 0109  C Advanced software architecture, Tentamen 5,0 16/03-2013 fm L 19/08-2013 em L
37 DAT220 0209 S C Advanced software architecture, Projekt 2,5
37 DAT240 0110  D Model-driven engineering, Tentamen 3,0 13/03-2013 em L 22/08-2013 em L
37 DAT240 0210 S D Model-driven engineering, Projekt 4,5
37 EDA263 0107  C Computer security, Tentamen 6,0 12/03-2013 em V 28/08-2013 em M
37 EDA263 0207 S C Computer security, Laboration 1,5
60 TDA571 0108 E X Simulation engines, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT205 0108 * X Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 *S X Advanced computer graphics, Projekt 0,7
37 DAT260 0111 E A Model-based testing, Tentamen 7,5 01/06-2013 fm L Ändring 26/08-2013 em L
37 EDA397 0107  B Agile development processes, Projekt 4,5
37 EDA397 0207 S B Agile development processes, Tentamen 3,0 27/05-2013 fm L 19/01-2013 fm L 29/08-2013 fm L

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
60 TDA335 0100 E X Programming project, major, Projekt 15,0

 
EXAMENSARBETE
60 CIUX02 0108  X Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi, Examensarbete 30.0      
60 CIUX60 0109  X Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del A, Examensarbete 30.0      
60 CIUX60 0209  X Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del B, Examensarbete 30.0      
37 DATX05 0108  X Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  X Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  X Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.