Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA485 - Interaktionsdesign - användarcentrerad design
 
Ägare: ITMDM
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)
ITMDM MÄNNISKA-DATORINTERAKTION - INTERAKTIONSDESIGN, Årskurs 1 (obligatorisk)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Docent  Fang ChenBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Obligatorisk förkunskap: grundkurs i MDI eller motsvarande.
Önskvärda förkunskaper: Genomgången kurs i Interaktionsdesign- analysmetoder.

Syfte

Inom användarcentrerad design studeras analys, design, utvärdering och implementation av interaktiva datorsystem, med fokus på användandet av det interaktiva systemet. Kursens syfte är att ge deltagarna god inblick i olika användarcentrerade metoder och ansatser till design av interaktiva system.

Mål

Kursens mål är att deltagarna skall kunna tillämpa dessa metoder och ansatser på praktiska fall.
Kursen är en tillämpad projektkurs.

Innehåll

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.
Kursen organiseras som en serie föreläsningar, seminarier, och övningar samt ett större projektarbete i grupp. Handledning på projektarbetet kommer att ges.
Förslag på innehåll i föreläsningar och seminarier:
- Metoder för användarcentrerad systemutveckling där användaren ställs i centrum för utveckling av interaktiva system tex:
- conceptual design
- teoribaserad design
- medverkande design
- användbarhetsdesign
- kontextbaserad design
- analys av användare och uppgift
- kravställning
- användbarhetskrav och användarupplevelser
- funktionalitetskrav
- att omsätta analysresultat till design
- prototyping och prototypingverktyg
- utvärdering av design mot uppställda krav
Till varje föreläsnings och seminarietillfälle kommer vetenskapligt publicerade artiklar och frågeställningar att behandlas.

Organisation

Kursen organiseras som en serie föreläsningar, seminarier, och övningar samt ett större projektarbete i grupp. Handledning på projektarbetet kommer att ges.

Litteratur

User-centered Design- An Integrated Approach
Vredenburg, Karol, Isensee, Scott, Righi, Carol
ISBN 0130912956,

Usability Testing and Research
Carol M. Barnum,
ISBN 0-205-31519-4

Examination

Tre hemarbeten som ses som hemtenta.
Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.
Betygsskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.