Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA486 - Human-centred design
 
Kursplanen fastställd 2012-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPIDE INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Fang Chen


Ersätter

TDA485   Interaktionsdesign - användarcentrerad design

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-00007450D99D


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

The course TDA289 Human - computer interaction or equivalent is required, and the course TDA466 Methods of interaction analysis is recommended.

Syfte

The course consists of both theoretical and practical parts. The theoretical part presents the history and development of Human-Centred Design (HCD) from research to industrial applications. Relevant design theories and processes, such as user-centred design, rational unified process, ecological interface design and design of products for leisure and entertainment are covered in the course. Literature seminars provide additional theoretical grounding and reflection, as well as different industrial practical experience/problems where speakers representing different types of companies are invited. The practical parts consist of laboratory work with usability evaluation methods and carrying out an investigation project at industry. The industrial project will emphasize on 1) how to investigate existing design process and usability problems in products, 2) how to implement a HCD process in a specific company, and 3) how to motivate potential benefits of the usability concept and human-centred design process in industry. The project will be carried out in small groups.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

This is an industrial project-based course. The aim of the course is to give the students comprehensive knowledge about various Human-Centered Design theories and methods in the process of designing interactive systems, with closely connected to industrial practices.
Having successfully completed this course, the student is expected to have reached the following theoretical and practical goals.
A: Theoretical goals:
- To be familiar with user-centered design process and different usability evaluation methods in deep levels.
- To have a good overview of the broad field of Human-centered design theories and practices
- To understand the advantages and limitations of different theories and methods in the area
B: Practical goals:
- To have practical experience on performing the human-centered design process for product development to be able to reach high usability level.
- To have experience in industry on how to improve the usability of different products

Innehåll

The course consists of both theoretical and practical parts. The theoretical part will present the history and development of human-centered design from research to industrial applications. Relevant design theories and process, such as user-centered design process, ecological interface design methods and design for pleasure products will be covered in the course.
During lectures relevant scientific research papers from journals and books will be presented and discussed. At the seminars, students will be encouraged to present and discuss relevant papers and topics, teachers will give reflections. In the practical part, students will carry out project work in relevant companies with the focus of the interaction design oriented projects.

Organisation

The course consists of lectures, literature seminars, literature home exams and industrial project.

Litteratur

See course homepage.

Examination

Outcome A will be evaluated by
1. Literature home exams
2. Students¿ presentation of literatures studies included answering questions.
Outcome B will be evaluated by
3. Industrial project reports
4. Project Group presentations to the companies which the project is carried out & in the class
The course is examined by means of home exam (grading), literature seminars (pass only), project work and documentation (pass only).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.