Tillgodoräknande

Ansök om tillgodoräknande av hel kurs

Ett tillgodoräknande av hel kurs innebär att en hel kurs från en annan utbildningsanordnare, som motsvarar en viss kurs i grundutbildning, får användas i en examen från Chalmers. Det är utbildningssekreteraren för ditt program som fattar beslut om tillgodoräknanden av hela kurser. Du kommer att få en bekräftelse via e-postmeddelande när din ansökan har blivit beslutad.  

Vill du istället tillgodoräkna dig en del av en kurs (exempelvis en laboration) kontaktar du examinatorn för kursen.
I tjänsten ”Ansök om och följ tillgodoräknande” kan du ansöka om att tillgodoräkna kurser från andra universitet och inom Chalmers. Läs riktlinjerna för ansökan om tillgodoräknande för mer information. Riktlinjerna beskriver också hur du gör om du vill överklaga ett beslut.
 
​​​

Sidansvarig Publicerad: må 06 sep 2021.