Ansök om och följ tillgodoräknande av kurs

Här kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare kurser, samt följa din ansökan.

Bifoga följande handlingar i din ansökan

  • Studiemeritförteckning, originalet ska finnas tillgängligt och kunna visas upp. 
  • Kursplan som visar kursen/kursernas nivå, antal poäng (motsvarande), kursens lärandemål och formerna för bedömning av studenternas prestationer, eller annan motsvarande studiedokumentation.

​Vid ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning 

  • Bifoga handlingar som beskriver hur många poäng som motsvarar ett års heltidsstudier i Sverige (60 hp). Det ska framgå när akademiska året (läsåret) börjar och slutar, hur många terminer det är indelat i samt hur många veckor respektive termin innehåller.
  • Utländska handlingar lämnas i original översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare (behövs inte för handlingar på norska, danska eller engelska). Chalmers betalar översättning av kursplaner för studenter som åker till universitet som Chalmers har utbytesavtal med. Free Mover studenter betalar översättning själva.
  • Bifoga utlåtande av UHR eller annan myndighet, om det finns.
En ofullständig ansökan behandlas inte. I så fall får du veta vad du behöver komplettera ansökan med.

Fyll i kursnamnet rätt - så att det blir rätt i examensbeviset

Följ skrivreglerna nedan så att kursens namn i examensbeviset blir rätt. Texten i ansökan kommer med i examensbeviset.  
  • Fyll i kursbenämning på originalspråk OCH engelska (även om det är samma). Översätt inte kursens namn från originalspråk till engelska själv. Om inte engelsk översättning finns i studiemeritförteckningen, skriv kursens namn på originalspråk. Använd latinska bokstäver, exempelvis fungerar inte kinesiska tecken. 
  • Använda gemener på alla ord utom första bokstaven i kursbenämningen. På engelska gäller stor bokstav på första ordet efter kolon. På svenska gäller liten bokstav på första ordet efter eventuellt kolon. Stor bokstav används på namn för språk, exempelvis English. 
  • Använd bara specialtecken om det ingår i kursnamnet. Tecknet & ändras till "och" eller "and".
  • Avsluta inte kursbenämningen med punkt(.).  
  • Skriv kurskoden i fältet för kurskod, inte i kursbenämningen.
​För kurser som ligger till grund för tillgodoräknandet fyller du även i antal poäng som kursen omfattar omräknat från lokal enhet till högskolepoäng. I Europa motsvarar 1 ECTS = 1 hp. 

Kurser frå​n flera​​​ lärosäten?

När du ansöker om tillgodoräknande med kurser från olika lärosäten skall du göra en ansökan om tillgodoräknade per lärosäte om inte tillgodoräknandet av en viss kurs kräver kurser från fler än ett lärosäte.​​​​​​​​​​​​​​

Tänk på att du som student måste vara inloggad för att komma åt Ansök om och följ tillgodoräknande


​​

Sidansvarig Publicerad: on 06 okt 2021.