MEX - Min väg mot examen

Tjänsten syftar till att ge en överblick över dina examenskrav och en uppskattning om hur väl du uppfyller dessa. Den slutgiltiga bedömningen av huruvida examenskraven är uppfyllda görs av Examensenheten när du ansöker om examen.

Avgränsningar

  • För mastersexamen finns ett krav på avlagd grundläggande examen eller motsvarande. Endast grundläggande examen avlagd vid Chalmers visas av denna tjänst.
  • I MEX räknas endast hela avklarade kurser mot dina examenskrav. Avklarade delmoment såsom laborationer eller projektuppgifter räknas alltså inte förrän hela kursen är avslutad.
  • Internet Explorer som webbläsare stöds ej.
  • Tjänsten är utvecklad för de program som påbörjades läsåret 2011/2012 eller senare.

Kursers placering

När du så småningom ansöker om examen så spelar det inte någon roll under vilket program en specifik kurs ligger. Vid ansökan görs en helhetsbedömning utifrån alla kurser du har läst eller fått tillgodoräknat på Chalmers. Svar på ytterligare frågor kring examen.

Återkoppling

Denna tjänst är ny och fortfarande under utveckling. Om något inte verkar fungera som det ska tar vi tacksamt emot feedback via formuläret i MEX. För frågor om dina examenskrav kontaktar du din utbildningssekreterare.


Till MEX - Min väg mot examen

Sidansvarig Publicerad: lö 12 dec 2020.