Min väg mot examenHär kan du följa dina studier vid Chalmers relaterade till examenskraven för ditt program. Du ser aktuell information om uppfyllda krav och godkända kurser genom att klicka dig fram under ”Min Examensvy”. Min väg mot examen är en uppskattning om hur väl du uppfyller examenskraven. Den slutgiltiga bedömningen om examenskraven är uppfyllda görs av Examensenheten när du ansöker om examen.

Endast program där du blev antagen hösten 2011 eller senare syns i tjänsten. För äldre program hänvisas du till de övriga tjänsterna under Studieresultat och intyg. Du hänvisas även till övriga tjänster för att se resultat för kurser du har läst utanför dina registrerade program.

För mastersexamen finns ett krav på avlagd kandidatexamen. Notera att endast kandidatexamen avlagd vid Chalmers visas av denna tjänst.

Har du några frågor om tjänsten, kontakta din utbildningssekreterare.


Inloggning krävs. Ladda om sidan med Ctrl + R om befintlig inloggning finns.

Publicerad: må 04 mar 2019.