Kursenkäter och kursnämndsprotokoll för grundprogram


I sökfunktionen nedan kan du söka fram resultat av kursenkäter och kursnämndsprotokoll för alla kurser på Chalmers grundprogram (dvs. kandidatprogram inklusive kandidatdelen av civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, sjöfartsprogram samt tekniskt basår och fristående kurser inom språk och MTS). Markera det eller de program du är intresserad av, och om du vill även läsår och läsperiod, och klicka därefter på Visa rapport.

I den tabell du får upp ser du de kurser som matchar ditt urval tillsammans med svarsfrekvenser och länkar till kursenkätsrapporter utan kommentarer. Om du vill göra en ny sökning, klicka på trattikonen i verktygsfältet.

När kursnämndsprotokollet är publicerat kan det nås via en länk högt upp i kursenkätsrapporten. Om du inte är uppkopplad mot Chalmers nätverk (t.ex. via Eduroam på något av våra campus, eller genom VPN) måste du logga in med ditt CID för att komma åt kursnämndsprotokollet. ​

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jun 2022.