Kursvärdering

 
Letar du efter resultatet av kursenkäter och kursnämndsprotokoll? Du hittar dem under menyrubrikerna Kursenkäter - Grundprogram respektive Kursenkäter - Masterprogram.

 
Ett av Chalmers ledord är Utbildning i världsklass. För att säkerställa att vår utbildning verkligen håller världsklass behöver vi ständigt värdera och granska vår utbildning så att den lever upp till våra högt ställda krav. Vi gör det på flera olika sätt och ser till exempel regelbundet över lärandemål och undervisningen så att de är i linje med aktuell forskning inom såväl ämnet som pedagogik.
 
Vi använder oss också av kursvärdering för att samla in studenternas åsikter om de kurser de går. De studenter som faktiskt går en kurs kan ge oss mycket värdefull input om hur väl vi lyckas förmedla innehållet i kursen och hur allt runt omkring kursen fungerar.
 
Längre ner på sidan hittar du mer detaljer om hur vår kursvärderingsprocess ser ut men grunden är att en enkät skickas ut till varje student som gått en kurs. Resultatet av enkäten diskuteras sedan av lärare, studentrepresentanter och programrepresentanter vid ett så kallat kursnämndsmöte efter att kursen avslutats. För att även fånga upp sådant som skulle kunna justeras under kursens gång hålls också ett mindre möte mellan lärare och studentrepresentanter ungefär i mitten av kursen.
 
Resultatet av kursenkäter utan fritextsvar och protokoll från kursnämndsmöten är tillgängliga för alla studenter genom en sökfunktion som du hittar under menyrubrikerna Kursenkäter - Grundprogram respektive Kursenkäter - Masterprogram.

Din roll i kursvärderingsprocessen

För att vår kursvärderingsprocess ska fungera så bra som möjligt är det mycket viktigt att du svarar på kursenkäten efter varje avslutad kurs. Den skickas direkt till din studentmailadress på måndagen efter tentaveckan i varje läsperiod. I vissa kurser väljer läraren att skicka ut kursenkäten redan i sista läsveckan. Då har du möjlighet att uppdatera dina svar även efter tentamen om du skulle vilja, genom att gå in på samma länk igen. Enkäten innehåller 11 frågor som är gemensamma för alla kurser på Chalmers och lärare kan också lägga till egna, mer specifika frågor i kursenkäten.

Det är förstås viktigt att de kommentarer du skriver i kursenkäten är konstruktiva så att den ger ett bra underlag för att utveckla kursen. Nedan hittar du en kort film som beskriver vad vi menar med konstruktiv feedback:

 
Bilden visar sex stycken tecknade personer under texten Chalmers presenterar Filmen om feedback

Det viktigaste när man ger feedback är att tänka på att vara tydlig och saklig, och om möjligt också komma med förslag på lösningar. Tänk också på att det är viktigt att vara tydlig och saklig även vid positiv feedback – det är alltid mer givande för oss att veta vad som gjorde att något var bra än bara att det var bra.

Varje kurs har minst två studentrepresentanter. Dessa väljs av vissa program ut från studentkåren och för andra program slumpvis. Om du slumpmässigt blir utvald till att vara representant för en kurs får du reda på det av läraren eller en representant för programmet. Du förväntas då delta i ett möte i mitten av kursen och vid det avslutande kursnämndsmötet för att ge dina tankar och åsikter om kursen. Efter det avslutande mötet (Kursnämndsmötet) som är obligatoriskt får du ett presentkort om 200 kronor som ett tack för ditt arbete som studentrepresentant. Presentkortet kan användas till litteratur och studiemateriel på Store/Kokboken.​

Vad händer sen?

När mötet för en kurs har hållits och protokollet stämts av med deltagarna publiceras det på Studentportalen. Det ska i normalfallet ske senast på fredagen i tentaveckan i läsperioden efter den där kursen gick. Vi jobbar också på att få protokollen att automatiskt skickats ut till de studenter som gick kursen för att fler ska läsa det. Vi tror nämligen att om man får se vad som hände med ens feedback om kursen så blir man mer motiverad att svara på framtida enkäter.
 
Protokollet används som underlag av läraren när hen utvecklar kursen inför nästa kursomgång. De förändringar som görs i en kurs ska alltid kommuniceras vid kursintroduktionen och stå med i kurs-PM. Om läraren missar detta i en kurs du går så får du gärna fråga om det.
 
Om flera saker inte har fungerat i en kurs så skrivs en åtgärdsplan av kursens lärare tillsammans med viceprefekten för den institution som ger kursen. Åtgärdsplanen ska godkännas av programmet och genomföras innan nästa kurstillfälle.

​Processbeskrivning

​​

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2020.