Att vara studentrepresentant

​Alla kurser på Chalmers som har tio deltagare eller fler har mellan tre och fem studentrepresentanter. För vissa program utser studentkåren representanter och för andra väljs de slumpmässigt ut bland de studenter som går kursen. Det kan också hända att läraren ber om frivilliga representanter för kursen. Om du slumpmässigt blir utvald till att vara representant för en kurs får du reda på det av läraren i samband med kursstart.

Som studentrepresentant förväntas du representera dig själv och de andra studenterna som går kursen vid några olika möten under och efter kursen. Ditt uppdrag som studentrepresentant är mycket viktigt då du hjälper oss att bättre förstå vad våra studenter förväntar sig och hur de upplever våra kurser.

Läraren kommer först att bjuda in dig till ett uppstartsmöte där ni diskuterar igenom lite mer om vad uppdraget som studentrepresentant innebär och hur kursen är upplagd. Vid uppstartsmötet bokar ni också in en tid för mittmötet.

Mittmötet äger rum ungefär halvvägs genom kursen och där diskuterar studentrepresentanterna och läraren hur kursen har fungerat hittills och om läraren ska tänka på något särskilt under resten av kursen. Mittmötet är alltså till för att läraren ska få en bild av hur kursen fungerar för studenterna och kunna göra mindre förändringar redan under kursens gång. Läraren är fri att lägga upp mittmötet så som hen tycker passar bäst, men det finns en föreslagen agenda.

Efter tentaveckan (eller ibland redan i sista läsveckan) skickas en enkät ut till alla studenter som gått kursen. Då det är väldigt viktigt att vi får in så många svar på dem som möjligt är vi givetvis tacksamma om du som studentrepresentant hjälper till att påminna övriga studenter om att det är viktigt att fylla i enkäten.

I läsperioden efter den där kursen gick deltar du vid ett kursnämndsmöte. Vid kursnämndsmötet deltar förutom läraren och studentrepresentanterna även en representant för det program som äger kursen (antingen programansvarig, utbildningssekreterare eller utbildningshandläggare). Programrepresentanten leder kursnämndsmötet och målet med mötet är att man efter att där ha diskuterat igenom resultatet av kursenkäten har en god bild av hur väl kursen har fungerat, om något behöver utvecklas till nästa gång kursen ges, och om något i kursen har fungerat särskilt väl och därför borde spridas som exempel till andra kurser. Inför mötet kommer du att få resultatet av kursenkäten skickad till dig - läs igenom den innan mötet! Om du undrar hur ett kursnämndsmöte går till så kan du läsa igenom våra riktlinjer för kursnämndsmöten.

Som tack för ditt deltagande vid kursnämndsmötet får du ett presentkort om 200 kronor som kan användas till litteratur och studiemateriel på Kokboken (campus Lindholmen) eller Store (campus Johanneberg). Presentkortet ska finnas tillgängligt senast tre veckor efter kursnämndsmötet. Du får ett mail när presentkortet är tillgängligt för avhämtning på Kokboken eller Store.

Om du har frågor om att vara studentrepresentant eller om kursvärdering i allmänhet, kan du alltid höra av dig till läraren i din kurs eller till utbildningssekreteraren på ditt program. Du hittar vem det är under menyn Kontakt.

Sidansvarig Publicerad: fr 29 nov 2019.