Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPWPS - WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 EME110 0103 S 1)  A Design of monolithic microwave integrated circuits (MMIC), Projekt 7,5
59 FKA196 0106 S B Fundamentals of micro- and nanotechnology, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 em V
59 MCC055 0107 S 1)  C Optoelectronics, Tentamen 7,5 23/10-2012 em M 15/01-2013 em M
59 MKM135 0104 S 1)  B Semiconductor devices, Tentamen 7,5 26/10-2012 em H 18/01-2013 em M 30/08-2013 em V
75 RRY025 0107 E C Image processing, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 23/08-2013 em M
75 RRY100 0108 E 1)  D Satellite communications, Muntlig tentamen 7,5
32 SSY121 0110 E A Introduction to communication engineering, Tentamen 7,5 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 23/08-2013 em V
16 TIF030 0105 E C Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques, Tentamen 7,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 30/08-2013 fm M

Läsperiod 2
Valbara kurser
59 MCC100 0108 S 1)  A Fiber optical communication, Tentamen 7,5 17/12-2012 em H 02/04-2013 em V 26/08-2013 em M
59 MCC125 0112 E 1)  C Wireless link project, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S B Introduction to microsystems packaging, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 04/04-2013 fm V 30/08-2013 em V
75 RRY070 0107 E 1)  B Millimeter wave and THz technology, Inlämningsuppgift 7,5 21/12-2012 em V
75 RRY095 0108 E 1)  D Satellite positioning, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 06/04-2013 fm V 28/08-2013 fm M
75 RRY130 0112  C Radioastronomical techniques and interferometry, Tentamen 6,0 18/12-2012 em M 04/04-2013 em V 23/08-2013 fm M
75 RRY130 0212 S C Radioastronomical techniques and interferometry, Laboration 1,5
32 SSY130 0107 S D Applied signal processing, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 05/04-2013 em V 27/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 SSY200 0108 E X Computational electromagnetics, Muntlig tentamen 7,5

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
59 MCCX04 0108  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
75 RRYX04 0108  X Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap, Examensarbete 30.0      
75 RRYX60 0109  X Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
75 RRYX60 0209  X Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser årskurs 2 (EME110, MCC055, MCC100, MCC125, MKM135, RRY070, RRY095, RRY100): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.