Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT175 0109 * B Advanced topics in electronic system design, Projekt 3,5
37 EDA122 0107  C Fault-tolerant computer systems, Tentamen 6,0 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 22/08-2013 em V
37 EDA122 0207 S C Fault-tolerant computer systems, Laboration 1,5
59 FKA196 0106 S B Fundamentals of micro- and nanotechnology, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 em V
11 MVE136 0111  D Random signals analysis, Tentamen 6,0 25/10-2012 em H 17/01-2013 em V 19/08-2013 em V
11 MVE136 0211 S D Random signals analysis, Laboration 1,5
59 RRY036 0111  A Electromagnetic waves and components, Laboration 1,5
75 RRY036 0211 S A Electromagnetic waves and components, Tentamen 6,0 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 27/08-2013 em V
59 SSY085 0107 E D Wireless and photonics system engineering, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V 17/01-2013 em M 21/08-2013 fm V
32 SSY121 0110 E A Introduction to communication engineering, Tentamen 7,5 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 23/08-2013 em V
37 TIN092 0106  A Algorithms, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V 14/01-2013 em V 28/08-2013 em V
37 TIN092 0206 S A Algorithms, Laboration 0,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Computer architecture, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Computer architecture, Tentamen 6,0 17/12-2012 em H 02/04-2013 em V 19/08-2013 em V
37 DAT116 0111 E C Mixed-signal system design, Laboration 7,5
37 DAT175 0109 *E B Advanced topics in electronic system design, Projekt 4,0
37 EDA092 0106  A Operativsystem, Tentamen 6,0 17/12-2012 em H 02/04-2013 fm V 20/08-2013 em V
37 EDA092 0206 S A Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA343 0109  B Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S B Datakommunikation, Tentamen 5,5 21/12-2012 em H 22/08-2013 em V
47 ENM060 0107 E A Power electronic converters, Tentamen 7,5 17/12-2012 em V 03/04-2013 em V 27/08-2013 em V
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
59 MCC121 0111  B Microwave engineering, Laboration 1,5
59 MCC121 0211 S B Microwave engineering, Tentamen 6,0 21/12-2012 em V 03/04-2013 em V 28/08-2013 em M
59 MCC125 0112 E C Wireless link project, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S B Introduction to microsystems packaging, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 04/04-2013 fm V 30/08-2013 em V
59 MKM110 0104 S C Microsystems technology, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 06/04-2013 fm V 30/08-2013 em V
32 SSY130 0107 S D Applied signal processing, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 05/04-2013 em V 27/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
59 EME102 0111  B Active microwave circuits, Laboration 1,5
59 EME102 0211 S B Active microwave circuits, Tentamen 6,0 15/03-2013 em V 19/08-2013 em V

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  X Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  X Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  X Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
59 MCCX04 0108  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.