Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla Allm  E-miljö 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Specialisering i hållbar utveckling
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS017 0107  D Reglerteknik, Tentamen 5,5 25/10-2012 em H 17/01-2013 em M Ändring 22/08-2013 em V
32 ESS017 0207 S D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
59 MCC086 0111  A Mikroelektronik, Tentamen 3,0 22/10-2012 em H 14/01-2013 em M 20/08-2013 em V
59 MCC086 0211  A Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S A Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 EDA343 0109  1) 2)  B Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 1) 2)  B Datakommunikation, Tentamen 5,5 21/12-2012 em H 22/08-2013 em V
47 EEK140 0198  1) 3)  D Elteknik, Tentamen 3,7 20/12-2012 em H 04/04-2013 em V 23/08-2013 em M
47 EEK140 0298 S 1) 3)  D Elteknik, Konstruktionsövning + lab 3,8
75 EEM021 0107  1) 4)  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 17/12-2012 em V 05/04-2013 fm V 26/08-2013 em M
59 EEM021 0207 S 1) 4)  A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
75 RRY075 0107 E 5)  C Mätteknik med miljöinriktning, Tentamen 7,5 14/03-2013 em V 27/08-2013 em V
Valbara kurser
37 EDA321 0105  1) 6)  LA Digitalteknik-syntes, Laboration 3,0
37 EDA321 0205 S 1) 6)  LA Digitalteknik-syntes, Tentamen 4,5 11/03-2013 fm M 18/01-2013 fm M 29/08-2013 fm M

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
47 VTM081 0199 S D Life cycle assessment, Tentamen 7,5 04/06-2013 em V 29/08-2013 em V

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  X Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  X Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 ENMX02 0106  X Kandidatarbete vid Energi och miljö, del A, Projekt 0.0      
47 ENMX02 0206  X Kandidatarbete vid Energi och miljö, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  X Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  X Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MTTX02 0106  X Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Projekt 0.0      
43 MTTX02 0206  X Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 RRYX02 0106  X Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Projekt 0.0      
75 RRYX02 0206  X Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  X Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  X Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: breddkurser (EDA321, EDA343, EEK140, EEM021): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: rekommenderas för MPCOM (EDA343)
3) Rekommendation: förkunskapskrav för MPEPO (EEK140)
4) Rekommendation: rekommenderas för MPWPS (EEM021)
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
6) Rekommendation: förkunskapskrav för MPEES (EDA321)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.