Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
47 FFR160 0104 S B Sustainable development, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 fm V
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 em V
42 MMA092 0107 E B Rigid body dynamics, Tentamen 7,5 26/10-2012 em H Kontakta examinator
43 MMK232 0111  C Metals engineering, del A, Tentamen 6,0 23/10-2012 em M 15/01-2013 em M 27/08-2013 em V
43 MMK232 0211 S C Metals engineering, del B, Laboration 1,5
43 MPR034 0111  D Manufacturing processes, del A, Tentamen 6,0 25/10-2012 em M 17/01-2013 em M 20/08-2013 em V
43 MPR034 0211 S D Manufacturing processes, del B, Laboration 1,5
44 PPU110 0108 E C Product lifecycle management (PLM), Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 ENM015 0105 E 1)  A Technical change and the environment, Inlämningsuppgift 7,5
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
43 MMK221 0107 E B Materials selection and design, Projekt 7,5 21/12-2012 em M
44 MPP091 0110 E D Human factors and ergonomics for engineers, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK020 0105 E B Platform development and modularization management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK195 0107 E C Manufacturing strategy, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 03/04-2013 em V 19/08-2013 em V
45 TEK260 0107 E C Business marketing and purchasing, Tentamen 7,5 18/12-2012 fm M 04/04-2013 em V 23/08-2013 em M
42 TME125 0107 E A Finite element simulation in design, Tentamen 7,5 17/12-2012 em V 06/04-2013 fm V 30/08-2013 em V
42 TME170 0108 E B Powertrain mechanics, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 05/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
44 PPUX05 0108  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0109  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0209  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.