Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 
Programinriktning:  gemens. för alla ALG  DAT  DIG  ISS  KOM  MDI  SPR  SYS  XF 

Programplan för  
TDATA - DATATEKNIK Läsår: 2004/2005

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Programinriktning Algoritmer
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
16 FFR135 0100 E Artificial neural networks, Tentamen, IMP(F), mat, ff 5,0 Kontakta examinator
37 TDA350 0101  Kryptoteknik, Tentamen, mat, ff 4,0 21/10-2004 fm V 12/01-2005 em V 17/08-2005 fm V
37 TDA350 0201 S Kryptoteknik, Laboration 0,0
37 TDA360 0101  Datorgrafik, Tentamen 4,0 23/10-2004 em M 13/01-2005 em V 25/08-2005 em V
37 TDA360 0201 S Datorgrafik, Laboration 0,0
11 TMA136 0101 E Optimering under osäkerhet TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Ändring
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator
0345 UMF010 0100 E Introduction to bioinformatics, Tentamen, mat 3,0 16/10-2004 em V
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA250 0198 E Algoritmer, forts-kurs, Tentamen, ff 4,0 16/12-2004 fm M
Valfria kurser
37 TDA206 0101 E Diskret optimeringslära TM, Tentamen, ff 5,0 Kontakta examinator
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer TM, Tentamen 5,0 14/12-2004 fm V 29/03-2005 fm V Ändring
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA245 0198 * Seminariekurs algoritmer, Projekt, s 1,0
11 TMA947 0103  Tillämpad optimeringslära, Laboration, mat 1,0
11 TMA947 0203 S Tillämpad optimeringslära, Tentamen 4,0 14/03-2005 fm V
Valfria kurser
37 TDA231 0101 E Algoritmer för inlärning och slutledning TM, Tentamen, ff 5,0 Kontakta examinator
37 TDA281 0101  Kompilatorkonstruktion, Tentamen 4,0 Kontakta examinator
37 TDA281 0201 S Kompilatorkonstruktion, Laboration 0,0
37 TDA520 0103  Matematisk modellering IT, Laboration, mat 0,0
37 TDA520 0203 S Matematisk modellering IT, Inlämningsuppgift 4,0
11 TMA881 0101 E Nyare datorarkitektur för numeriska beräkningar TM, Tentamen, ff 5,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 TDA245 0198 *E Seminariekurs algoritmer, Projekt, s 1,0
Valfria kurser
37 EDA425 0101  Avancerad datorgrafik, Tentamen, mat, ff 3,0 25/05-2005 em V Ändring 11/01-2005 fm M 19/08-2005 fm V
37 EDA425 0201 S Avancerad datorgrafik, Projekt 1,0
37 TDA316 0101 E Transportoptimering, Tentamen 5,0
37 TIN170 0185 E Artificiell intelligens, Tentamen 4,0
11 TMA521 0197 E Projektkurs i optimering TM, Tentamen, ff 5,0 Kontakta examinator
11 TMS036 0101 E Matematisk statistik - statistisk slutledning TM, Tentamen 5,0 23/05-2005 em V 23/08-2005 fm V
11 TMS081 0101 E Randomiserade algoritmer TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.