Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 ENM050 0107 E B Power system analysis, Tentamen 7,5 26/10-2012 em M 18/01-2013 em V 22/08-2013 fm V
47 ENM055 0107 E D Electric drives 1, Tentamen 7,5 25/10-2012 em H 17/01-2013 em V 26/08-2013 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM060 0107 E A Power electronic converters, Tentamen 7,5 17/12-2012 em V 03/04-2013 em V 27/08-2013 em V
43 MTT035 0107 S D High voltage engineering, Tentamen 7,5 20/12-2012 em M 05/04-2013 em V 21/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 ENM065 0107 E 1)  D Power system operation, Tentamen 7,5 15/03-2013 fm M 16/01-2013 em M 29/08-2013 em V
47 ENM075 0107 E 1)  A Electric drives 2, Tentamen 7,5 13/03-2013 fm V 17/01-2013 em M 22/08-2013 fm V
43 MTT060 0109  2)  B Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
43 MTT060 0209 S 2)  B Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 14/03-2013 fm M 23/08-2013 fm M
45 TEK255 0107 E X Managerial economics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 18/01-2013 em M 20/08-2013 em V
47 VMI035 0101 S B Environmental management, Tentamen 7,5 11/03-2013 fm V 15/01-2013 fm V 27/08-2013 fm V

Läsperiod 4
Valbara kurser
47 ENM070 0107 E 1)  A Power electronic devices and applications, Tentamen 7,5 27/05-2013 em V 18/01-2013 em V 19/08-2013 em V
43 MTT040 0107 S 1)  D High voltage technology, Tentamen 7,5 31/05-2013 fm H 16/01-2013 em M 30/08-2013 em V
45 TEK250 0107 E B Industrial management, Tentamen 7,5 30/05-2013 fm V 16/01-2013 em M 30/08-2013 em V
47 VTM081 0199 S D Life cycle assessment, Tentamen 7,5 04/06-2013 em V 29/08-2013 em V


1) Obligatoriskt valbara: För årskurs 1 (ENM065, ENM070, ENM075, MTT040): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.