Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCOM - COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT092 0111 S 1) 2)  C Introduction to electronic system design, Laboration 7,5
37 EDA387 0111  1) 3)  B Computer networks, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S 1) 3)  B Computer networks, Tentamen 6,0 26/10-2012 em H 18/01-2013 em M 29/08-2013 em V
59 MCC055 0107 S 1) 2)  C Optoelectronics, Tentamen 7,5 23/10-2012 em M 15/01-2013 em M
59 MCC091 0111  1) 2)  B Introduction to integrated circuit design, Tentamen 3,0 26/10-2012 em H 18/01-2013 em M 26/08-2013 em M
59 MCC091 0211  1) 2)  B Introduction to integrated circuit design, Laboration 3,0
59 MCC091 0311 S 1) 2)  B Introduction to integrated circuit design, Inlämningsuppgift 1,5
75 RRY025 0107 E 1) 3)  C Image processing, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 23/08-2013 em M
59 RRY036 0111  1) 2)  A Electromagnetic waves and components, Laboration 1,5
75 RRY036 0211 S 1) 2)  A Electromagnetic waves and components, Tentamen 6,0 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 27/08-2013 em V
75 RRY100 0108 E 1) 3)  D Satellite communications, Muntlig tentamen 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT116 0111 E 1) 2)  C Mixed-signal system design, Laboration 7,5
59 MCC100 0108 S 1) 2)  A Fiber optical communication, Tentamen 7,5 17/12-2012 em H 02/04-2013 em V 26/08-2013 em M
59 MCC121 0111  1) 2)  B Microwave engineering, Laboration 1,5
59 MCC121 0211 S 1) 2)  B Microwave engineering, Tentamen 6,0 21/12-2012 em V 03/04-2013 em V 28/08-2013 em M
59 MCC125 0112 E 1) 3)  C Wireless link project, Projekt 7,5
11 MVE251 0112  3) 4)  C Probability and random processes, advanced level, Tentamen 6,0 18/12-2012 em V 04/04-2013 em V 21/08-2013 em V
32 MVE251 0212 S 3) 4)  C Probability and random processes, advanced level, Projekt 1,5
75 RRY095 0108 E 1) 3)  D Satellite positioning, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 06/04-2013 fm V 28/08-2013 fm M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 SSYX04 0108  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0109  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del A, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0209  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: - (DAT092, DAT116, EDA387, MCC055, MCC091, MCC100, MCC121, MCC125, RRY025, RRY036, RRY095, RRY100): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Hårdvarurelaterade kurser (DAT092, DAT116, MCC055, MCC091, MCC100, MCC121, RRY036)
3) Rekommendation: Algoritmrelaterade kurser (EDA387, MCC125, MVE251, RRY025, RRY095, RRY100)
4) Rekommendation: Ges vartannat år (MVE251)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.