Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
17 FKA081 0199 E D Quantum mechanics, Tentamen 7,5 25/10-2012 em M 17/01-2013 em V 20/08-2013 fm V
0854 KMG036 0107 E A Molecular biology 1, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V
75 RRY025 0107 E C Image processing, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 23/08-2013 em M
16 TIF160 0107 E C Humanoid robotics, Projekt 7,5
16 TIF180 0108 E D Entrepreneurship and project management, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
16 FKA121 0199 E D Computational physics, Tentamen 7,5 18/12-2012 fm H Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KMG060 0107 E B Systems biology, Tentamen 7,5 15/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 27/08-2013 em V
42 MTF072 0107 E D Computational fluid dynamics (CFD), Tentamen 7,5 20/12-2012 em Fysik 02/04-2013 em V 19/08-2013 fm V
11 MVE080 0105 E X Vetenskaplig visualisering, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE220 0108 E LA Financial risk, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
37 TDA351 0107  D Cryptography, Tentamen 7,5 20/12-2012 em H 05/04-2013 fm V
37 TDA351 0207 S D Cryptography, Laboration 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
16 TIF035 0105 E B Computational materials physics, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
11 MVE095 0106 E LA Optioner och matematik, Tentamen 7,5 27/05-2013 fm V 19/01-2013 fm V 31/08-2013 fm V
11 MVE165 0107 E LA Linear and integer optimisation with applications, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
37 TIN171 0107 E D Artificial intelligence, Tentamen 7,5
11 TMS016 0101 E X Statistisk bildbehandling, Tentamen 7,5 29/05-2013 fm V 22/08-2013 fm V

 
EXAMENSARBETE
16 TIFX03 0108  X Masterexamensarbete vid Teknisk fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX60 0109  X Masterexamensarbete vid Teknisk fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX60 0209  X Masterexamensarbete vid Teknisk fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.