Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
21 KLI011 0107 E 1) 2)  C Food chemistry, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 22/08-2013 em L
21 KLI041 0107 E 1) 2)  D Nutrition and health, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
75 RRY025 0107 E 3) 4) 5) 6) 7)  C Image processing, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 23/08-2013 em M
32 SSY121 0110 E 3) 4) 5) 6)  A Introduction to communication engineering, Tentamen 7,5 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 23/08-2013 em V
32 SSY165 0107  4) 7)  C Discrete event systems, Tentamen 5,0 23/10-2012 em H 15/01-2013 em V 27/08-2013 fm V
32 SSY165 0207 S 4) 7)  C Discrete event systems, Laboration 2,5
16 TIF030 0105 E 5) 7)  C Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques, Tentamen 7,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 30/08-2013 fm M
16 TIF125 0107 E 1) 2)  A Biomaterials, Tentamen 7,5 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 30/08-2013 em V
42 TME121 0112  3) 6)  B Engineering of automotive systems, Tentamen 3,0 26/10-2012 em H 18/01-2013 em M 29/08-2013 fm M
42 TME121 0212 S 3) 6)  B Engineering of automotive systems, Inlämningsuppgift 4,5
42 TME191 0111  6)  X Advanced active safety, del A, Tentamen 4,0
42 TME191 0211  6)  X Advanced active safety, del B, Laboration 2,0
42 TME191 0311 S 6)  X Advanced active safety, del C, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
16 FKA116 0104 E 2) 7)  A Biological physics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
42 MMF062 0103  6)  D Vehicle dynamics, Projekt 4,5
42 MMF062 0203 S 6)  D Vehicle dynamics, Tentamen 3,0 20/12-2012 em M 02/04-2013 em V 20/08-2013 fm V
32 SSY125 0107 S 4)  A Digital communications, Tentamen 7,5 17/12-2012 em H 03/04-2013 fm V 26/08-2013 em V
32 SSY265 0111 E 2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Advanced topics in biomedical engineering, Projekt 7,5
32 SSY285 0111  3) 4) 6) 7)  A Linear control system design, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S 3) 4) 6) 7)  A Linear control system design, Tentamen 4,5 17/12-2012 em VASA 02/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M
37 TDA357 0106  3) 5)  D Databaser, Tentamen 4,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 em V
37 TDA357 0206 S 3) 5)  D Databaser, Laboration 3,0
16 TIF050 0105 E 2) 5) 7)  D Materials in medicine, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 23/08-2013 em M
42 TME201 0111  6)  A Vehicle and traffic safety, del A, Laboration 1,5
42 TME201 0211  6)  A Vehicle and traffic safety, del B, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME201 0311  6)  A Vehicle and traffic safety, del C, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME201 0411  6)  A Vehicle and traffic safety, del D, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME201 0511 S 6)  A Vehicle and traffic safety, del E, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KPO045 0199 E 2)  A Biological materials, Tentamen 7,5 13/03-2013 fm V 28/08-2013 em V
21 KPO065 0104 E 2)  D Tissue engineering I, Tentamen 7,5 12/03-2013 em V 19/08-2013 fm V
32 SSY261 0111  4)  D Applied mechatronics design, Tentamen 3,0 13/03-2013 em M 22/08-2013 em V
32 SSY261 0211 S 4)  D Applied mechatronics design, Laboration 4,5
32 SSY280 0111  4)  C Model predictive control, Konstruktionsövning + lab 4,5
32 SSY280 0211 S 4)  C Model predictive control, Tentamen 3,0 12/03-2013 fm V 15/01-2013 em M 20/08-2013 fm V
60 TDA289 0110  3)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
60 TDA289 0210 S 3)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
16 TIF040 0105 E 7)  A Biotechnical physics, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
16 FTF225 0104 E 1) 2)  A Tissue engineering II, Projekt 7,5
32 SSY185 0107  2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Diagnostic imaging, Laboration 1,0
32 SSY185 0207  2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Diagnostic imaging, Projekt 2,5
32 SSY185 0307 S 2) 3) 4) 5) 6) 7)  C Diagnostic imaging, Tentamen 4,0 30/05-2013 em V 16/01-2013 em M 28/08-2013 em V
32 SSY190 0107  4)  B Embedded control systems, Tentamen 5,0 03/06-2013 fm V 17/01-2013 em V 22/08-2013 fm V
32 SSY190 0207 S 4)  B Embedded control systems, Laboration 2,5
21 TIF045 0105 E B Molecular microscopy, Projekt 7,5
16 TIF170 0107 E 7)  X Medical physics, Projekt 7,5
42 TME196 0111  6)  C Impact biomechanics, del A, Inlämningsuppgift 4,5
42 TME196 0211 S 6)  C Impact biomechanics, del B, Tentamen 3,0 28/05-2013 fm H 19/08-2013 fm V
11 TMS016 0101 E 5)  X Statistisk bildbehandling, Tentamen 7,5 29/05-2013 fm V 22/08-2013 fm V

 
EXAMENSARBETE
32 SSYX04 0108  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0109  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del A, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0209  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (FTF225, KLI011, KLI041, TIF125)
2) Rekommendation: Biomaterial track (FKA116, FTF225, KLI011, KLI041, KPO045, KPO065, SSY185, SSY265, TIF050, TIF125)
3) Rekommendation: e-Health track (RRY025, SSY121, SSY185, SSY265, SSY285, TDA289, TDA357, TME121)
4) Rekommendation: Signals and control track (RRY025, SSY121, SSY125, SSY165, SSY185, SSY190, SSY261, SSY265, SSY280, SSY285)
5) Rekommendation: Image track (RRY025, SSY121, SSY185, SSY265, TDA357, TIF030, TIF050, TMS016)
6) Rekommendation: Automotive track (MMF062, RRY025, SSY121, SSY185, SSY265, SSY285, TME121, TME191, TME196, TME201)
7) Rekommendation: Biotechnical physics track (FKA116, RRY025, SSY165, SSY185, SSY265, SSY285, TIF030, TIF040, TIF050, TIF170)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.