Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS101 0107  A Modelling and simulation, Tentamen 4,5 22/10-2012 em M 14/01-2013 em V 26/08-2013 fm M
32 ESS101 0207 S A Modelling and simulation, Laboration 3,0
32 SSY090 0107 * C Biomedical instrumentation, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  X Medicine for the engineer, del A, Tentamen 4,0 26/10-2012 fm V 18/01-2013 fm M 21/08-2013 em V
Valbara kurser
32 SSY080 0106 S 1)  B Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 26/10-2012 em M 18/01-2013 em V 28/08-2013 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY090 0107 *E C Biomedical instrumentation, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Applied signal processing, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 05/04-2013 em V 27/08-2013 em V
32 SSY180 0207 S X Medicine for the engineer, del B, Tentamen 3,5 22/12-2012 fm M 18/01-2013 fm M 21/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 SSY095 0107 E C Image analysis, Tentamen 7,5 14/03-2013 em V 14/01-2013 em V 19/08-2013 em V
Valbara kurser
21 KPO065 0104 E 2)  D Tissue engineering I, Tentamen 7,5 12/03-2013 em V 19/08-2013 fm V
11 MVE155 0107 E 2)  LA Statistical inference, Tentamen 7,5 12/03-2013 em H 30/05-2013 fm V 30/08-2013 fm V
32 SSY200 0108 E 2)  X Computational electromagnetics, Muntlig tentamen 7,5
32 SSY261 0111  2)  D Applied mechatronics design, Tentamen 3,0 13/03-2013 em M 22/08-2013 em V
32 SSY261 0211 S 2)  D Applied mechatronics design, Laboration 4,5
37 TDA357 0106  2)  LA Databaser, Tentamen 4,5 15/03-2013 fm M 29/08-2013 fm V
37 TDA357 0206 S 2)  LA Databaser, Laboration 3,0
16 TIF040 0105 E 2)  A Biotechnical physics, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY115 0107 E B eHealth, Projekt 7,5
Valbara kurser
16 FTF225 0104 E 2) 3)  A Tissue engineering II, Projekt 7,5
32 SSY185 0107  2)  C Diagnostic imaging, Laboration 1,0
32 SSY185 0207  2)  C Diagnostic imaging, Projekt 2,5
32 SSY185 0307 S 2)  C Diagnostic imaging, Tentamen 4,0 30/05-2013 em V 16/01-2013 em M 28/08-2013 em V


1) Rekommendation: För dem som saknar en kurs i grundläggande signalbehandling. (SSY080)
2) Obligatoriskt valbara: - (FTF225, KPO065, MVE155, SSY185, SSY200, SSY261, TDA357, TIF040): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (FTF225)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.