Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBIO - BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
21 KBB032 0107 E 1)  D Biochemistry and molecular biology, Tentamen 7,5 25/10-2012 em H 17/01-2013 em V 19/08-2013 em V
0240 KBB100 0107 E 2) 3)  B Biochemical toxicology A, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V
21 KLI011 0107 E 2) 4)  C Food chemistry, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 22/08-2013 em L
21 KLI041 0107 E 2) 4)  D Nutrition and health, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
0854 KMG036 0107 E A Molecular biology 1, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V
32 SSY180 0107  X Medicine for the engineer, del A, Tentamen 4,0 26/10-2012 fm V 18/01-2013 fm M 21/08-2013 em V
16 TIF125 0107 E 2) 5)  A Biomaterials, Tentamen 7,5 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 30/08-2013 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KMG060 0107 E B Systems biology, Tentamen 7,5 15/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 27/08-2013 em V
Valbara kurser
0346 KBB056 0105 E 2) 3)  D Structural biochemistry, Tentamen 7,5 20/12-2012 fm V 02/04-2013 fm V
21 KFK021 0107  2) 3)  A Biophysical chemistry, Tentamen 6,0 17/12-2012 em H Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
21 KFK021 0207 S 2) 3)  A Biophysical chemistry, Laboration 1,5
21 KLI031 0107 E 2) 4)  C Food technology, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 02/04-2013 em V 23/08-2013 fm V
0854 KMG045 0199 E 2) 3)  A Drug development, Tentamen 7,5 17/12-2012 em V 02/04-2013 em V
32 SSY180 0207 S X Medicine for the engineer, del B, Tentamen 3,5 22/12-2012 fm M 18/01-2013 fm M 21/08-2013 em V
16 TIF050 0105 E 2) 5)  D Materials in medicine, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 23/08-2013 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAM021 0107  A Advanced analytical chemistry, Inlämningsuppgift 3,8
21 KAM021 0207 S A Advanced analytical chemistry, Laboration 3,7
Valbara kurser
0346 KBB110 0107 E 2) 3)  B Protein engineering 1, Tentamen 7,5 15/03-2013 em V Kontakta examinator 28/08-2013 fm V
21 KBT225 0112 * X Synthetic biology - development of an iGEM project, Projekt 4,0
21 KLI021 0104 E 2) 4)  D Food microbiology, Tentamen 7,5 11/03-2013 em V
21 KPO065 0104 E 2) 5)  D Tissue engineering I, Tentamen 7,5 12/03-2013 em V 19/08-2013 fm V
11 MVE360 0111 E 2) 3)  B Bioinformatics, Tentamen 7,5 11/03-2013 fm V 29/08-2013 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KBT090 0107 E B Industrial biotechnology, Tentamen 7,5 03/06-2013 fm V 20/08-2013 em V
Valbara kurser
16 FTF225 0104 E 2) 5)  A Tissue engineering II, Projekt 7,5
21 KBT225 0112 *E X Synthetic biology - development of an iGEM project, Projekt 3,5
21 KKR063 0107  2) 3)  C Metabolic engineering, Tentamen 6,0 28/05-2013 fm V 21/08-2013 fm V
21 KKR063 0207 S 2) 3)  C Metabolic engineering, Projekt 1,5
21 KLI065 0199 E 2) 4)  D Food biotechnology, Tentamen 7,5 31/05-2013 fm V

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
21 KBT180 0108 E X Individual project in biotechnology, advanced level, Projekt 15,0


1) Rekommendation: Saknar du tillräckliga kunskaper inom biokemi och molekylärbiologi rekommenderas du läsa denna kurs för att ha rätt förkunskaper inför fortsatta studier på MPBIO (KBB032)
2) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter på mastersprogrammet bland dessa kurser (FTF225, KBB056, KBB100, KBB110, KFK021, KKR063, KLI011, KLI021, KLI031, KLI041, KLI065, KMG045, KPO065, MVE360, TIF050, TIF125): 5 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomedicine and biotechnology, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KBB056, KBB100, KBB110, KFK021, KKR063, KMG045, MVE360)
4) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Food and health, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KLI011, KLI021, KLI031, KLI041, KLI065)
5) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomaterials and tissue engineering, rekommenderas en eller flera av följande kurser (FTF225, KPO065, TIF050, TIF125)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.