Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPAUT - AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Utbildningsplanen är fastställd 2012-02-15 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Basic eligibility for advanced level

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Major in Mechanical Engineering, Automotive Engineering, Vehicle Engineering or Automation and Mechatronics Engineering.

 

Förkunskaper:

Mathematics (including Linear algebra, Multivariable analysis, Numerical analysis/Numerical methods and Mathematical statistics/Probability theory), Mechanics (including Statics and Dynamics), Strength of materials/Solid mechanics, Machine elements/Applied mechanics/Machine design, Material science, Thermodynamics, Fluid mechanics and Control theory/Automatic control.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

The aim of the Automotive Engineering programme (AE) is to prepare students for a professional career within the automotive engineering field, whether in industry or in academia. The programme provides knowledge of the vehicle as a system and from this platform the student can focus within Powertrain, Vehicle Dynamics or Safety or a more general curriculum with a deepened focus on product development and project management may be chosen.

 

Lärandemål:

The Automotive Engineering programme should provide the students with possibilities to develop enhanced skills for analysis, synthesis and management of the automotive development process.
After completion of the AE programme the student will be able to:

Comprehension level
- identify and discuss vehicles as complex systems from a technical and a social perspective through a broad platform in automotive engineering.

Analysis level
- analyze new technical challenges and to create technical advancements in the automotive industry within three focus areas; Safety, Powertrain or Vehicle Dynamics.

Synthesis and Evaluation level
- synthesize and evaluate automotive systems and products in terms of direct use and lifecycle analysis through consideration of environmental and economic aspects.

Application level
- through applications and practice utilize automotive related IT- and product development tools.
- demonstrate skills necessary for managing and contributing to team-based engineering activities and projects in a multi-cultural environment

 

Omfattning: 120.0 c

 

Självständigt arbete:

The master's thesis work (30 credits) should deal with a clearly defined topic within a restricted areas of what has been previously studied at courses within the Master programme. It can be carried out at Chalmers, in industry, in research institute or at other universities. Although, the examiner has always to be a teacher from Chalmers. To start the thesis work the student must have passed 45 credits of courses from the programme. Students pursuing the five-year Master of Science in Engineering training must have passed at least 225 credits before beginning work on a thesis.

There is a possibility to carry out an extended master's thesis project (60 credits) with a clear research orientation. There will only be a limited number of such theses available (applied for in competition with your fellow students), and the requirements of the students are higher than for a normal thesis. A goal of a 60 credit thesis is to produce research results good enough to be presented at international conferences or journals. For further information please refer to the course syllabus or contact the master program coordinator.

More information about rules for master's thesis work is given here: Thesis work

 

Gällande kurser för läsår 2012/2013:

Se programplan

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

The degree designation is Master of Science (120 credits) (Teknologie masterexamen). The name of the Master's programme and the major subject are stated in the degree diploma. Specializations and tracks are not stated in the degree diploma.

 

Huvudområde:

Mechanical Engineering

 
Övrig information:
 

The Automotive Engineering programme leads to a wide range of career opportunities within design, development and research in the automotive industry aiming towards employment at automotive manufacturing companies, engineering houses, consultant organizations and suppliers. Additionally, other career opportunities may be found as academic researchers, technical advisors, project leaders and teachers at different levels.

 

Mer information om programmet (url):

http://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Automotive-Engineering.aspx


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.