Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAUT - AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
42 TME180 0108 * A Automotive engineering project, Projekt 7,5
42 TME191 0111  X Advanced active safety, del A, Tentamen 4,0
42 TME191 0211  X Advanced active safety, del B, Laboration 2,0
42 TME191 0311 S X Advanced active safety, del C, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
42 TME170 0108 E B Powertrain mechanics, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 05/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M
42 TME180 0108 *E A Automotive engineering project, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
42 TMEX04 0108  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0109  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0209  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.