Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAUT - AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
42 MTF240 0199 E C Internal combustion engines, Tentamen 7,5 23/10-2012 em M Kontakta examinator 26/08-2013 fm M
42 TME121 0112  B Engineering of automotive systems, Tentamen 3,0 26/10-2012 em H 18/01-2013 em M 29/08-2013 fm M
42 TME121 0212 S B Engineering of automotive systems, Inlämningsuppgift 4,5
Valbara kurser
42 TME046 0107 * 1)  D Chalmers formula student, Projekt 7,5
42 TME180 0108 * 1)  A Automotive engineering project, Projekt 7,5
42 TME191 0111  1)  X Advanced active safety, del A, Tentamen 4,0
42 TME191 0211  1)  X Advanced active safety, del B, Laboration 2,0
42 TME191 0311 S 1)  X Advanced active safety, del C, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
42 MMF062 0103  D Vehicle dynamics, Projekt 4,5
42 MMF062 0203 S D Vehicle dynamics, Tentamen 3,0 20/12-2012 em M 02/04-2013 em V 20/08-2013 fm V
42 TME201 0111  A Vehicle and traffic safety, del A, Laboration 1,5
42 TME201 0211  A Vehicle and traffic safety, del B, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME201 0311  A Vehicle and traffic safety, del C, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME201 0411  A Vehicle and traffic safety, del D, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME201 0511 S A Vehicle and traffic safety, del E, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
42 TME170 0108 E 1)  B Powertrain mechanics, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 05/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M
42 TME180 0108 *E 1)  A Automotive engineering project, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
42 MTF235 0199 E 1)  A Road vehicle aerodynamics, Tentamen 7,5 11/03-2013 em M 23/08-2013 fm M
42 TME046 0107 *E 1)  D Chalmers formula student, Projekt 7,5
42 TME095 0107 E 1)  B Hybrid vehicles and control, Tentamen 7,5 15/03-2013 em M 27/08-2013 fm M

Läsperiod 4
Valbara kurser
42 MTF225 0198 E 1)  D Internal combustion engines advanced, Tentamen 7,5 29/05-2013 em V 22/08-2013 fm V
42 TME102 0111  1)  B Vehicle dynamics, advanced, del A, Tentamen 4,5 31/05-2013 em M 28/08-2013 fm M
42 TME102 0211 S 1)  B Vehicle dynamics, advanced, del B, Projekt 3,0
42 TME196 0111  1)  C Impact biomechanics, del A, Inlämningsuppgift 4,5
42 TME196 0211 S 1)  C Impact biomechanics, del B, Tentamen 3,0 28/05-2013 fm H 19/08-2013 fm V


1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst 30 hp väljas under våren år 1 och hösten år 2 (MTF225, MTF235, TME046, TME095, TME102, TME170, TME180, TME191, TME196): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.