Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAPP - APPLIED PHYSICS, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
17 FKA081 0199 E D Quantum mechanics, Tentamen 7,5 25/10-2012 em M 17/01-2013 em V 20/08-2013 fm V
16 TIF015 0105 E 1)  B Soft matter physics, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em M 21/08-2013 fm V
16 TIF030 0105 E 1)  C Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques, Tentamen 7,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 30/08-2013 fm M

Läsperiod 2
Valbara kurser
16 FFY630 0104 E C Fuel cells - function and materials, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA091 0199 E 1)  B Condensed matter physics, Tentamen 7,5 21/12-2012 em V 03/04-2013 fm V 20/08-2013 em V
16 FKA116 0104 E 1)  A Biological physics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA121 0199 E 1)  D Computational physics, Tentamen 7,5 18/12-2012 fm H Kontakta examinator Kontakta examinator
17 FUF085 0111 E C Electrodynamics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
59 FMI036 0103 S D Superconductivity and low-temperature physics, Tentamen 7,5 12/03-2013 em V 14/01-2013 em M 22/08-2013 em V
16 TIF035 0105 E B Computational materials physics, Inlämningsuppgift 7,5
16 TIF040 0105 E A Biotechnical physics, Projekt 7,5
16 TIF110 0107 E D Advanced analysis methods, Tentamen 7,5
16 TIF120 0107 E 1)  X Surface and nanophysics, Projekt 7,5
16 TIF165 0107 E 2)  X Nanotechnology for sustainable energy, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
59 FMI040 0102 S B Semiconductor materials physics, Tentamen 7,5 27/05-2013 fm H 15/01-2013 em V 23/08-2013 em M
21 KPO020 0184 E B Polymer technology, Tentamen 7,5 27/05-2013 fm H 19/08-2013 em V
21 TIF045 0105 E B Molecular microscopy, Projekt 7,5
16 TIF106 0111 E D Non-equilibrium processes in physics, chemistry and biology, Tentamen 7,5 28/05-2013 em V 26/08-2013 fm M
16 TIF115 0107 E A Functional materials, Tentamen 7,5 03/06-2013 em V 16/01-2013 em M 19/08-2013 em V
16 TIF170 0107 E X Medical physics, Projekt 7,5
16 TIF260 0111 E B Energy related materials, Tentamen 7,5 31/05-2013 em V 26/08-2013 em M
11 TMA881 0101 E X Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 TMS016 0101 E X Statistisk bildbehandling, Tentamen 7,5 29/05-2013 fm V 22/08-2013 fm V


1) Obligatoriskt valbara: Välj 4 av följande sex kurser (FKA091, FKA116, FKA121, TIF015, TIF030, TIF120): 4 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.