Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2011/2012
Programplanen är fastställd 2011-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -11 t o m aug -12
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FTF140 0195 E Termodynamik och statistisk fysik, Tentamen 7,5 19/10-2011 fm M 11/01-2012 fm M Ändring 21/08-2012 fm V
17 FUF040 0106 E Kvantfysik, Inlämningsuppgift 6,0
Valbara kurser
16 TIF090 0106 * Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 * Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 TIF100 0106 E Tillämpad kvantfysik, Projekt 4,5
Valbara kurser
37 EDA215 0104  Digital- och datorteknik, Tentamen 4,5 12/12-2011 fm H 10/04-2012 fm V 24/08-2012 em V
37 EDA215 0204 S Digital- och datorteknik, Laboration 3,0
75 EEM021 0107  Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 16/12-2011 fm V 13/04-2012 fm M 30/08-2012 fm M
59 EEM021 0207 S Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
16 FTF131 0100 E Matematisk fysik, Tentamen 4,5 12/12-2011 fm V 10/04-2012 fm V 23/08-2012 em V
17 FUF045 0106 E Speciell relativitetsteori, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
75 RRY120 0109 E Planeternas fysik, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 12/12-2011 fm M 10/04-2012 fm V
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
16 TIF090 0106 * Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 * Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 3,0
11 TMA690 0194 E Partiella differentialekvationer, Tentamen 4,5 15/12-2011 fm V 12/04-2012 fm V 29/08-2012 fm V
42 TME055 0106 E Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 17/12-2011 em V 14/04-2012 em V
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFY011 0195 E Fasta tillståndets fysik, Tentamen 7,5 07/03-2012 fm M 11/01-2012 fm M 24/08-2012 fm V
Valbara kurser
16 TIF090 0106 *E Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 *E Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 1) 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
17 FUF050 0106 E 3)  Subatomär fysik, Tentamen 6,0 24/05-2012 em M 13/01-2012 em V 30/08-2012 em V
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 1) 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
EXAMENSARBETE
88 FUFX02 0106  Kandidatarbete vid Fundamental fysik, del A, Projekt 0.0      
17 FUFX02 0206  Kandidatarbete vid Fundamental fysik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 RRYX02 0106  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Projekt 0.0      
75 RRYX02 0206  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX02 0106  Kandidatarbete vid Teknisk fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX02 0206  Kandidatarbete vid Teknisk fysik, del B, Projekt 15.0      
88 TMEX02 0106  Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Projekt 0.0      
42 TMEX02 0206  Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Projekt 15.0      
1) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer masterprogrammet i Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.