Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2011/2012
Programplanen är fastställd 2011-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -11 t o m aug -12
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 ENM110 0109  1)  Miljö- och energiteknik, Inlämningsuppgift 2,5
47 ENM110 0209 S 1)  Miljö- och energiteknik, Tentamen 5,0 17/10-2011 fm H 14/01-2012 fm V 31/08-2012 fm M
42 MTF052 0106  Strömningsmekanik, Tentamen 6,0 19/10-2011 fm V 11/01-2012 fm M 24/08-2012 fm M
42 MTF052 0206 S Strömningsmekanik, Laboration 1,5
Valbara kurser
60 LSP530 0199 * 2)  Fiction for engineers, Projekt 3,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ERE033 0107  Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
32 ERE033 0207 S Reglerteknik, Tentamen 5,5 17/12-2011 fm M 13/04-2012 fm V 23/08-2012 fm M
Valbara kurser
47 ENM025 0106 E 1)  Energiomvandling, Tentamen 7,5 14/12-2011 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
60 LSP530 0199 *E 2)  Fiction for engineers, Projekt 4,0
42 MHA021 0197 E Finit elementmetod (FEM), Tentamen 7,5 14/12-2011 fm M 13/04-2012 fm M 25/08-2012 em V
44 MMF092 0106 E 1)  Maskinkonstruktion, Dugga 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
44 PPU055 0106  Virtuell produktion, Tentamen 5,2 14/12-2011 em M Kontakta examinator 28/08-2012 fm M
44 PPU055 0206 S Virtuell produktion, Laboration 2,3
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
55 ATH100 0103 * 2)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 4,5
45 CTE031 0105 E 2)  Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT170 0109  Objektorienterad programmeringsteknik, Tentamen 4,5 08/03-2012 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT170 0209 S Objektorienterad programmeringsteknik, Konstruktionsövning + lab 3,0
42 MTF113 0106 E Värmeöverföring, Tentamen 7,5 06/03-2012 fm M Kontakta examinator 30/08-2012 fm M
43 MTT075 0110  Material- och processval, Konstruktionsövning + lab 1,5
43 MTT075 0210 S Material- och processval, Tentamen 6,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE100 0106 E Transformer- och differentialekvationer, Projekt 7,5
11 MVE370 0111 * 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK125 0106 E Logistik, Tentamen 7,5 05/03-2012 fm V 10/01-2012 fm V 24/08-2012 fm M
45 TEK225 0107 E 2)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
50 VTA121 0106 E Introduction to sound and vibration, Tentamen 7,5 10/03-2012 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 TMS062 0111  Matematisk statistik, Tentamen 6,0 22/05-2012 fm M 09/01-2012 fm M 21/08-2012 fm V
11 TMS062 0211 S Matematisk statistik, Konstruktionsövning 1,5
Valbara kurser
55 ATH100 0103 *S 2)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 3,0
11 MVE370 0111 *E 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
0480 MPA020 0101 E Projektarbete M3, Projekt 3,0
0480 MPA030 0101 E Projektarbete, Projekt 3,0
0480 MPA040 0103 E Maskintekniskt projekt, Projekt 18,0
0480 TME050 0105 E Project, Projekt 7,5
 
EXAMENSARBETE
88 ENMX02 0106  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del A, Projekt 0.0      
47 ENMX02 0206  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del B, Projekt 15.0      
88 MTTX02 0106  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Projekt 0.0      
43 MTTX02 0206  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 PPUX03 0106  Kandidatarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Projekt 0.0      
44 PPUX03 0206  Kandidatarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Projekt 15.0      
88 SJOX02 0106  Kandidatarbete vid Sjöfart och marin teknik, del A, Projekt 0.0      
48 SJOX02 0206  Kandidatarbete vid Sjöfart och marin teknik, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      
88 TEKX04 0106  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      
88 TMEX02 0106  Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Projekt 0.0      
42 TMEX02 0206  Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.