Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2011/2012
Programplanen är fastställd 2011-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -11 t o m aug -12
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KAA095 0104 S Separations- och apparatteknik, Tentamen 6,0 21/10-2011 fm V 09/01-2012 fm V 31/08-2012 fm M
21 KAM010 0193 E Analytisk kemi, Tentamen 4,5 19/10-2011 fm V 14/01-2012 fm V 28/08-2012 em V
21 KTK105 0103 E Yt- och materialkemi, Tentamen 4,5 17/10-2011 fm H 12/01-2012 fm V 27/08-2012 fm M
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ESS215 0104 S Reglerteknik och mätteknik, Tentamen 6,0 14/12-2011 em V 14/04-2012 fm V 25/08-2012 em V
21 KKM051 0194 E 1)  Kemisk miljövetenskap, Tentamen 4,5 12/12-2011 em V 13/04-2012 em V 24/08-2012 em V
21 KKR100 0104 S Kemisk reaktionsteknik, Tentamen 6,0 17/12-2011 fm H 11/04-2012 fm V 22/08-2012 fm V
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KBT200 0109  2)  Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Projekt 1,5
21 KBT200 0209 S 2)  Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Tentamen 6,0 07/03-2012 em V 13/01-2012 em V 31/08-2012 em V
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA051 0104 E 5)  Matematisk modellering, Tentamen 7,5 21/05-2012 fm V 11/01-2012 fm V 20/08-2012 fm V Ändring
21 KPO055 0104 E 5)  Produkters kemi, Tentamen 7,5 23/05-2012 em V 12/04-2012 em V 31/08-2012 fm V
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
EXAMENSARBETE
88 ENMX02 0106  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del A, Projekt 0.0      
47 ENMX02 0206  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX01 0106  Kandidatarbete vid Kemi- och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX01 0206  Kandidatarbete vid Kemi- och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser (KAA051, KPO055): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.