Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2011/2012
Programplanen är fastställd 2011-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -11 t o m aug -12
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 18/10-2011 fm M 13/01-2012 em V 30/08-2012 fm M
47 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 TMA682 0103 E Tillämpad matematik, Tentamen 7,5 21/10-2011 fm V 09/01-2012 fm V 29/08-2012 fm V
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KAA060 0193 E Transportprocesser, Tentamen 7,5 16/12-2011 fm H 13/04-2012 fm V 21/08-2012 fm V
21 KFK053 0106  Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 12/12-2011 em V 10/04-2012 fm V 28/08-2012 fm V
21 KFK053 0206 S Fysikalisk kemi, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0106  Grundläggande kemiteknik, Tentamen 7,5 06/03-2012 em V 11/01-2012 fm V 27/08-2012 fm M
21 KOK080 0103  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 10/03-2012 em V 10/01-2012 em V 01/09-2012 em V
21 KOK080 0203 S Oorganisk och organisk kemi, Laboration 3,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0206 S Grundläggande kemiteknik, Projekt 3,0
47 KVM034 0111  1)  Energiteknik och miljö, Laboration 1,5
47 KVM034 0211 S 1)  Energiteknik och miljö, Tentamen 4,5 21/05-2012 fm V 22/08-2012 em V
11 TMA073 0108  Matematisk statistik, Tentamen 4,5 25/05-2012 em V 11/01-2012 em V 23/08-2012 fm V
11 TMA073 0208 S Matematisk statistik, Laboration 1,5
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.