Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2011/2012
Programplanen är fastställd 2011-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -11 t o m aug -12
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KKR031 0197 S Försöksplanering, Tentamen 6,0 19/10-2011 fm V 10/01-2012 fm V 28/08-2012 fm V
21 KMB056 0106  Molekylär bioteknik, Tentamen 9,0 22/10-2011 em V 12/01-2012 em V 23/08-2012 em V
Frivilliga kurser
21 KBT120 0107 E 1)  Design and analysis of experiments, Tentamen 7,5 19/10-2011 fm V 10/01-2012 fm V 28/08-2012 fm V
21 KBT175 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå, Projekt 15,0
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KKR090 0104 S 2)  Bioreaktionsteknik, Tentamen 9,0 14/12-2011 fm M 12/04-2012 fm V 21/08-2012 fm V
21 KMB056 0206 S Molekylär bioteknik, Laboration 4,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KOK080 0103  3)  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 10/03-2012 em V 10/01-2012 em V 01/09-2012 em V
21 KOK080 0203 S 3)  Oorganisk och organisk kemi, Laboration 3,0
45 LMT967 0108  3)  Ekonomi och organisation, Tentamen 6,0 09/03-2012 em L 13/01-2012 em L
45 LMT967 0208 S 3)  Ekonomi och organisation, Projekt 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 4) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA051 0104 E 3)  Matematisk modellering, Tentamen 7,5 21/05-2012 fm V 11/01-2012 fm V 20/08-2012 fm V Ändring
21 KAA150 0104 S 3)  Bioseparationsteknik, Tentamen 7,5 26/05-2012 fm M 11/04-2012 em V 27/08-2012 fm M
0854 KMG041 0104 E 3)  Molekylärbiologisk metodik, Tentamen 7,5 22/05-2012 fm V 29/08-2012 fm V 10/01-2012 fm V
32 SSY051 0107  3)  Reglerteknik, Tentamen 5,5 23/05-2012 fm M 11/01-2012 fm M 23/08-2012 fm V
32 SSY051 0207 S 3)  Reglerteknik, Laboration 2,0
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 4) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
EXAMENSARBETE
88 KBTX01 0106  Kandidatarbete vid Kemi- och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX01 0206  Kandidatarbete vid Kemi- och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
1) Rekommendation: För att uppnå 30 hp denna termin rekommenderar vi att kursen KBT120 - Design and analysis of experiments (KBT120)
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
3) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser (KAA051, KAA150, KMG041, KOK080, LMT967, SSY051): 2 av kurserna krävs för examen
4) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
5) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.